– Våra duktiga montörer hjälper dig att bygga ditt växthus eller orangeri –  eller så bygger du det själv.

skansen bygger vaxthus

När du ska bygga ditt växthus är det en del att tänka på. Vi har montörer som hjälper till att montera växthuset. Du kan också välja att bygga det själv med hjälp av våra monteringsanvisningar. Om du bygger själv så svarar vi på de frågor som eventuellt kan uppkomma när du står där med verktygen i handen.

Senaste dagboksinläggen om att bygga växthus och orangeri

Grundläggning av växthus och orangerier

När du köper ett växthus från oss får du en grundritning. Av grundritningen framgår nödvändiga mått och var ventilerna ska placeras. Det är av yttersta vikt att dessa måttangivelser är korrekta när grunden väl är klar annars kan till exempel dropprännan på syllen hamna innanför sockeln. Vi hjälper dig gärna med råd om hur odlingsbäddar och eldstäder bäst kan placeras. Detta ritar vi in på din grundritning. Vi tycker att det är bäst att du anlitar en lokal entreprenör för grundläggningen men nedan finner du några tips.

Ett bra grundarbete gör att växthuset står stabilt så att konstruktionen inte kan röra sig och orsaka sneda dörrar, luckor eller sprucket glas.  Hur djupt grunden skall grävas beror på markens beskaffenhet. Ta gärna hjälp av en lokal entreprenör. De har kunskap om vilka markförhållanden som råder i omgivningen. Vill du hålla plusgrader året runt i växthuset bör du bygga en isolerad grund och gärna också markisolera under växthuset samt en bit utanför (som en kjol) för att spara uppvärmningskostnader.

Grundläggning med sula
Markera ut platsen för växthuset och mät diagonalerna så att de har samma mått för att få räta vinklar. Gräv sedan ett dike. Djupet bestäms i samråd med en markingenjör eller anläggare på orten. Djupet på diket är beroende på markens beskaffenhet (ca 70 – 100 cm). Bredden beror också på markens beskaffenhet, cirka 60-80 cm. Skall du isolera grunden så bör sulan och betongplattan i växthuset vila på minst 10 cm frigolit. Isolering skall även anbringas på sockelns utsida under mark. Diket fyller du med cirka 10-15 cm makadam.

Ovanpå makadamen gör du en betongsula cirka 15 cm hög och 40 cm bred. Placera 4 armeringsjärn, 16 mm i diameter, längs med sulan, ett i varje hörn på sulan. Mura sedan upp med exempelvis lecablock (19x20x59cm) till sockelhöjden. Lägg armeringsjärn i vart tredje skift. Sockeln putsas därefter.

Grundläggning med platta på mark
Här finns det olika system på marknaden. Du kan köpa ett komplett paket som innehåller kantelement, isolering och armering. Marken grävs ut/bort och en fiberduk läggs på marken. Ovanpå fiberduken packas 100-150 mm makadam. På denna läggs kantelement och isolering ut. Därefter armeras enligt fabrikantens anvisningar. Slutligen gjuts betong i kantelementen och ovanpå isoleringen. Det är även bra att anbringa en ”kjol” med isolering i marken runt plattan. Mura sedan upp med exempelvis lecablock (19x20x59cm) till sockelhöjden. Lägg armeringsjärn i vart tredje skift (enligt lecafabrikantens anvisningar). Innan du gjuter tänk då på hur du vill göra med:
– Avlopp i såväl själva växthuset som i de odlingsbäddar som du eventuellt murar upp
– Vatten och bevattning
– El
– Eventuell golvvärme

Tänk också på att göra hål i grunden för de träd och vinrankor som du eventuellt vill plantera, så att rötterna får markkontakt.

Grundläggning på hårdjord yta
Den enklaste grundläggningen är att gräva bort den översta jorden, lägga dit en fiberduk och ca 20 cm packad makadam. På denna monteras en trägrund av balkar/stockar som läggs i förband. 

Socklar och odlingsbäddar i växthus

Bygga växthus och orangeri

Bygg upp sockeln i den höjd som angivits på grundritningen. Sockeln kan bestå av lecablock, sten, betong, tegel eller träbalkar/stockar. Detta är en smaksak och är ju beroende på hur de omgivande husen ser ut och vilket uttryck du vill ha på växthuset. Ovansidan på sockeln skall vara helt plan. Om du putsar sockeln så se till att även putsa sockelns överkant.

Man kan ha fasta jordbäddar i växthuset. Även dessa muras gärna upp med lecablock. Bäddarna bör vara cirka 40-50 cm djupa beroende på vad du ska odla. Jordbäddarna är bra för tomater och gurka och under dessa kan man så till exempel sallat, olika kryddor och spenat. Fasta jordbäddar gör dock växthuset mer svårmöblerat. Har man murat upp jordbäddarna med lecablock är den 10-20 cm breda blockkanten en bra plats att ställa krukor på eller använda som sittplats. Jordbädden blir en stor vattenhållande volym vilket är bra. Jorden måste dock underhållas och bytas ut så att den inte utarmas. Odlingsbäddarna bör kläs invändigt med t ex platonmatta för att förhindra fuktgenomslag. För god dränering är det bra med ett skikt lecakulor i botten.

Odlar man däremot i krukor så kan växthuset lätt möbleras om från år till år. Att kunna förändra inredningen och växternas placering i växthuset kan vara både bra och roligt, alltid är det något nytt man vill pröva. Det är också lättare att byta jorden i en kruka än i jordbädden. Krukorna är också lätta att lyfta eller rulla ut i trädgården. I vårt Galleri hittar du olika socklar.

Olika golvmaterial i växthus och orangerier

Valet av golv i växthuset är delvis beroende på vilka material du i övrigt har i din trädgård. Ett golv av singel är “förlåtande” och passar kanske bäst om du ska odla mycket. Singlet lägger du ovanpå en hårdgjord yta och fiberduk. Ska du ha plattor/marksten/marktegel så kan det vara bra att lägga ut 5-10 cm frigolit ovanpå ett 5 cm tjockt lager grus. Fyll sedan på med ytterligare 10 cm grus. Jämna av innan du lägger golvet. Gjuter du en platta på marken kan du välja att slipa betongen, lägga klinker, tegel eller natursten. Se fler golvbeläggningar i vårt Galleri.

Ytbehandling av växthus och orangerier

Vi kan, om du önskar, måla ditt växthus. Vår målare har ett förflutet på Kulturhantverkarna och är synnerligen professionell. På traditionellt vis handmålas växthuset med linoljefärg. Ändträet impregneras med linolja. Tre lager behövs för god täckning. De små liggsår som uppkommer vid målningen på vår verkstad och de eventuella mindre transportskador som kan uppkomma bättringsmålas efter monteringen.

Vi har tagit fram sex olika nyanser som vi tycker passar in i trädgårdsgrönskan och som stämmer med olika arkitekturstilar men som också har samma kulör som det kitt som vi tycker har utmärkta egenskaper. Kittet heter Laseal.

Har du ett bostadshus med modernare arkitektur kanske du föredrar en gråsvart eller brunt växthus medan den som bor i ett hus från sekelskiftet kanske föredrar att matcha det med ett klassiskt vitt odlingshus. För den som är lite mer djärv i sin smak har vi också tagit fram en röd och en grön nyans.

Färgerna vi använder är från vänster till höger i bilden ovan:
Barkmullsbrun (NCS S 8010-Y10R, kitt Laseal NCS S 8010-Y10R)
Växthusgrön (NCS S 6020-G10Y, kitt Laseal NCS 6020-G10Y)
Tegelstensröd (NCS S 4550-Y80R, kitt Laseal NCS 6030-Y80R)
Askgrå (NCS S 8000-N, kitt Laseal NCS 9000-N)
Herrgårdsgrå (NCS S 2502-Y, kitt Laseal NCS 4000-N)
Stockholmsvit (NCS S 0502-Y, kitt Laseal NCS 0502-Y07R)

Vi kan pulverlackera stållisterna i önskad kulör.

Som grundering används Fasadfärg från Kulturhantverkarna blandad med 20 % terpentin. Andra strykningen görs med fasadfärgen blandad med 10 % terpentin. Det tredje lagret målas med outspädd färg. Linoljefärg är som färgtyp miljövänlig, åldras vackert och är penetrerande, vilket innebär att virket får ett betydligt bättre skydd än med konventionella färgtyper. En linoljefärg flagnar inte och över tid är underhållet både billigare och enklare jämfört med en konventionell färg.

Färgen från Kulturhantverkarna kan blandas i valfri kulör ur NCS-skalan med äkta jord- och mineralpigment. Med målning med linoljefärg säkerställs att ert växthus får ett fullgott träskydd, ett enkelt underhåll och en levande yta som åldras vackert.

Linoljefärg ska målas tunt med bara lite färg på penseln. När färgen målas för tjockt torkar den mycket långsamt, penseldragen blir tydliga och resultatet kan bli flammigt och färgen skinna sig. Färgen tål då inte heller nötning lika bra. Använd en pensel med äkta, styv svinborst, gärna oval till formen.

Vill man inte se kvistarna så sätt shellack på dem. Doppa bara yttersta delen av penseln i färgen när du målar. Färgen stryks med hårt penseltryck. Efter första lagret ska färgen inte täcka helt. Ytan blir helt matt. Efter andra lagret går det fortfarande att se glansskillnader vid kvistarna efter shellacken. Efter tredje lagret blir färgen helt täckande eller nästan täckande, beroende på vilken kulör och hur tunt färgen är struken. om du vill ha en extra fin yta kan du putsa lätt med fint sandpapper mellan varje strykning. Det är viktigt att ändträet får suga upp tillräckligt med färg så att träet mättas. Förslagsvis målas första och andra lagret innan monteringen. Eventuellt kan takets reglar samt hatt och balk målas en tredje gång innan montage, dessa är ju svårare att nå. Efter montage tätas mötet mellan hörnstolpe 13 och högben 14, mötet mellan syll och vägg – och gavelreglar samt mötet mellan gavel- och långsidans syll tätas med oljespackel. Skruvhål och eventuella kvisthål tätas också. Därefter målas det tredje lagret. Rengör penseln genom att doppa den i terpentin. Tvätta den därefter noggrant med koncentrerad såpa och ljummet vatten.

Montering av växthus och orangerier

Vi hjälper dig gärna att monter växthuset. Våra montörer, Roland, Bengt  och Connie har monterat flera växthus åt oss. De reser stommen och sätter i glasen. Kittfalsarna tycker vi att det är bra om en lokal glasmästare gör.  De kan också montera skuggardiner, elektriska fönsteröppnare, automatisk bevattning. Du kontaktar oss om du vill ha denna hjälp så förmedlar vi kontakten.

Du kan montera växthuset på egen hand. Vi har utförliga monteringsanvisningar som leder dig i monteringsarbetet, lite som Ikea. Långsidor och gavlar monteras på marken och reses därefter upp på grunden där de skruvas samman och förankras i grunden. Dörrar sätts på plats och takbalken lyfts upp. När takbalken är på plats monteras takreglarna. Nu är det dags att glasa växthuset.

Glasning av växthus och orangerier

När vi monterar växthusen sätter vi i glasen, har du valt stållister skruvar du dit dem. Vi tycker dock att det ofta går snabbare och blir bättre om en lokal glasmästare gör kittfalserna. Att göra fina kittfalasar är ett hantverk i sig. Olika glasmästare använder olika kitt – vi tycker att Laseal är ett bra kitt, många glasmästare använder det. Det finns också i kulörer med samma Ncs – kod som de linoljefärgskulörer som vi rekommenderar. Prata med oss om du vill veta mer om Laesel.

Växthusen och orangeriernas tekniska utrustning

Bevattning i vaxthus

Bevattning

Genom att installera ett automatiskt bevattningssystem kan man lämna sina plantor under några dagar, veckor, utan att de vissnar. Det finns olika automatiska bevattningslösningar som passar bra för växthus.
I odlingsbäddarna kan man lägga droppslangar som har hål med jämna mellanrum. För bäst effekt bör droppslangarna myllas ner i jorden. Förutom att de då inte syns, når vattnet snabbare ner till växternas rötter. Ett annat sätt att sköta bevattningen är att installera ett system med två slangar, en grövre matarslang och en smalare fördelarslang. Från matarslangen läggs avstickare med fördelarslang till de områden som ska bevattnas. Droppmunstycken och sprinkler monteras på fördelarslangen efter behov. Det går även att sätta dit munstycken på matarslangen. Det finns en rad kopplingar och tillbehör som gör systemet flexibelt och enkelt att förändra.
Bevattningen kan anpassas till varje växts behov genom att man väljer ett munstycke som avger lämplig mängd vatten. Blindpluggar täpper igen hål i slangen när du inte längre vill ha en avstickare just där. Flödeskontroller är små kranar som gör att du kan reglera vattnet i slingorna. Med hjälp av en timer styr du sedan bevattningen. Med ett programmeringsbart tidur kan du lägga in bevattningsperioder en eller flera gånger under en dag eller en vecka. Bevattning som styrs av ett programmeringsbart ur kostar cirka  2 000 kr inkl. moms.

Kamin i vaxthus

Uppvärmning

En uppvärmningsanordning förlänger säsongen betydligt. Det mest praktiska är en värmefläkt, gärna ställbar mellan 1000W och 2000W. Man kan slå till värmen manuellt när det behövs. Men för att slippa ständig passning är en termostatstyrning bekväm. Man kan använda värmefläktar med inbyggd termostat, men dessa har inte en särskilt noggrann reglering då termostaten är för nära värmekällan och påverkas av denna. Betydligt bättre är att ha en separat termostat som placeras längre bort från elementet. Fläkten i värmeaggregatet måste gå kontinuerligt, även när fläkten inte värmer, detta för att undvika skador på växterna. Vill man inte använda kontinuerlig uppvärmning för att förlänga säsongen kan man ha en frostvakt. Man kan då starta säsongen lite tidigare. Tillväxten på grödorna kan tillfälligt avstanna under kalla perioder men frostvakten förhindrar att de dör.

En eldstad är både värmande och stämningsskapande när du vill vistas i växthuset under kyliga dagar och kvällar. En kakelugn och gjutjärnskamin lagrar värmen bra. En kamin eller öppen spis med stor öppning för elden ger strålningsvärme och stämning. Se fler eldstäder i vårt Galleri och i vår butik.

Takfönstren kan regleras med vaxfyllda automatiska fönsteröppnare, dessa kostar 500 kr per styck. Man kan också reglera värmen med elektriskt styrda öppnare, en anläggning som styr 2 fönster kostar cirka 10 000 kr, monterat och klart. Det finns också sådana som reagerar på luftfuktigheten.

Skuggning av växthuset

Det traditionella sättet är att kalka växthuset. På det sättet förhindrar man att solstrålarna når in. Tyvärr förhindrar man då också att solen tittar in när det behövs som bäst, på morgnar och kvällar. Om man vill åstadkomma effektiv skugga är gardiner ett bra alternativ. Färgen ska helst vara vit och reflekterande. Skuggväv kan våra montörer installera, kostnaden är cirka 5 -10 000 kr, beroende på växthusets storlek.