Växthus Attefall

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Du får också göra en tillbyggnad med en bruttoarea på högst 15 kvm. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Läs mer på Boverkets hemsida.Tillbyggnaden får användas som växthus. Det finns olika varianter av växthus som uppfyller de krav som ställs, se nedan. Naturligtvis kan vi också rita och tillverka efter önskemål.

Ett grått Attefallsväxthus byggt av Sweden Green House

Vill du se bilder och 3-dimensionella ritningar besök vårt galleri.


Vilket bredd och längd på växthuset ska jag välja?

Det finns flera aspekter på hur ditt växthus bör utformas . Vilken längd och bredd växthuset ska ha och hur dörrarna ska placeras är ju beroende av hur din trädgård är planerad och hur de omgivande husen ser ut. En annan viktig aspekt är ju hur du tänker använda växthuset och hur du vill möblera det. Läs mer om att välja växthus.


Produktinformation för växthus – Attefall

För mer generell information om våra växthus och orangerier hänvisar vi till växthus och orangerier.

Växthus med sadeltak- fristående – högst 25 kvm

3,5 m x 6,9 m  eller 4,3 m x 5,6 m eller 5,2 m x 4,8 m

Växthus med pulpettak – fristående växthus – högst 25 kvm

3,0 m x 7,8 m eller 3,5 m x 6,9 m

Växthus med sadeltak – sammanbyggt med bostadshuset – högst 15 kvm 

2,6m x 5,6 m eller 3,5 m x 4,3 m

Växthus med pulpettak – sammanbyggt med bostadshuset – högst 15 kvm 

2,6 m x 5,6 m eller 3,0 m x 4,8 m


Att köpa växthusBygga växthusBildgalleri


Takvinkel Växthus med sadeltaket har takvinkel  39 grader. Växthus med pulpettak  har 22 graders takvinkel.

Dörrar Du väljer var dörren ska placeras och om du vill ha en enkel- och/eller pardörr. Vi tillverkar spegel-, helglas- och isolerdörrar.

Övrigt Växthuset kan utformas helt i glas eller med olika väggpartier klädda med panel eller murverk.

Pris Från cirka 11 000 kr inkl. moms  per kvm golvyta (utvändigt mått). Vi lämnar gärna en offert och lämnar gärna goda råd i ditt val av växthus.

LÄS MER OM VÅRA OLIKA VÄXTHUS