Växthus och orangerier

MODERN BYGGSATSIDÉ. Sweden Green House har sedan år 2002 designat, tillverkat och byggt växthus och orangerier i trä och levererat till nöjda kunder i hela Skandinavien. Vi har många standardväxthus och kan också specialrita ett växthus som passar just dig. Vi har tagit fram växthus och orangerier för privata trädgårdar, slott- och herrgårdsmiljöer, terapiträdgårdar, handelsträdgårdar, butiker, caféer och ateljéer. Om du har en specifik idé, kontakta oss så pratar vi om projektet.

Växthus & orangerier- olika modeller

Vi har många standardväxthus men specialritar gärna ”ditt” hus om modellerna inte passar. Modellvalet är bl a beroende av bostadshuset och den omgivande miljön. Ett äldre hus kan ha ett växthus med sadeltak och spröjsade dörrar medan ett växthus med pulpettak och helglasdörrar stämmer bättre med ett modernare hus. De kan utformas helt i glas (enkel- eller isolerglas) alternativt med olika väggpartier klädda med panel eller murverk. Naturligtvis går det att ansluta växthuset till bostadshus; med isolerglas blir det ett extra rum som har inomhustemperatur året runt. Takets glas förankras med stållister, vilket minskar underhålls- behovet. Vi är gärna bollplank i urvalsprocessen.

  • Vaxthus-med-lilja
    Växthus med sadeltak
  • Vaxthus mot vagg
    Växthus med pulpettak
  • Arkitektritat orangeri

Växthus i olika storlek, karaktär och användningsområden

Vi tillverkar växthus i olika storlekar och med olika karaktär så att de på bästa sätt anpassas efter miljön och användningen. Kanske vill du använda växthuset för både odling och för härlig samvaro. Våra större växthus kan användas såsom café, terapi – trädgård eller butik men passar också bra i olika herrgårdsmiljöer.

Vi erbjuder ett helhetskoncept – från idé till färdigt projekt

Vi hjälper dig att välja det växthus som passar bäst för dig och din trädgård. Vi hjälper dig. Vi kan också hjälpa dig med ritningar till de byggnader som du kanske vill ansluta växthuset till. Antingen bygger du växthuset själv med hjälp av våra monteringsanvisningar eller så kan vi hjälpa till med både montering och målning. Bygga växthus.

Varför ett växthus i trä?

För att ett växthus i trä är vackert! Det är lätt att anpassa till olika miljöer och det är en bärare av den nordiska växthustraditionen. Det smälter på ett självklart sätt in i trädgårdsgrönskan samtidigt som det är vänligt för både människor och miljö. Här vill man duka till fest under doftande luktärter och mogna tomater. Här vill man vara!

Inspirationen 100 år gammal

Vår främsta inspirationskälla är de växthus som vi hade i Sverige fram till slutet av 1800-talet. Den generösa takhöjden i kombination med de smäckra profilerna och det vackra glaset ger växthusen en alldeles speciell och luftig känsla. Växthusen passar därför väl in i olika skandinaviska miljöer, både i traditionella och moderna.

I samtal med Victoria skoglund – Zetas trädgård

Vi är glada och stolta att Victoria Skoglund, ägare av Zetas trädgård valt att köpa ett växthus från Sweden Green House. Vi målade och monterade växthuset i början av 2017. I filmen berättar Victoria om livet i sitt växthus.

Produktutveckling från 1900-talets växthus till orangeri till uterum

I filmen ett växthus blir till ser vi växthusen, från 1900-talets början, i Tungelsta handelsträdgårdsstad. De är vår inspirationskälla och det är där allting började. Vi har dock genom de 15 år vi varit verksamma lyssnat på våra kunder och ständig produktutveckling pågår. I allt större omfattning sätter vi fast takets glas med stållister istället för med kitt – vilket innebär ett minimerat underhåll. Vi tätar våra fönster mellan balk och fönster så att vatten inte kan tränga in. Vi tillverkar våra dörrar i Accoya som gör att dörrarna är formstabila. Vi använder numera alltid härdat glas i såväl tak som väggar kan också använda isolerglas som innebär ett inomhus klimat året runt. Vad är skillnaden mellan ett orangeri och ett växthus?Läs mer här

Generell produktinformation för växthus och orangerier

Byggsatsen
Våra växthus och orangerier levereras som en omålad byggsats. Stommen tillverkar vi av långsamtväxande furu, FSC-certifierad. Växthusen är ritade med profiler, fönster, dörrar och konstruktion efter svensk tradition. Profilerna är utformade så att bärigheten blir stor och samtidigt ger ett smäckert och lätt intryck, de är tillsågade i rätta längder och vinklar. Man sätter ihop växthuset med pluggar och hålen för dem är förborrade. Växthusen är dimensionerade och konstruerade för stormvindar och lokal snölast/snözon. Vi tillhandahåller en monteringsanvisning samt en måttsatt grundritning. (För konstruktion och tillverkning grunden rekommenderar vi att ni diskuterar med anläggare /konstruktör på orten så att den anpassas till de lokala förhållandena.) Vi lämnar gärna råd för byggande av grunden.

Stållister i Magnelis
Vi kan leverera stållister, i valfri kulör, för att förankra takets glas. Stållisterna är tillverkade av Magnelis som har ett överlägset korrosivitetsskydd och en jämn och fin ytstruktur. Det är dessutom ett mer miljövänligt alternativ än andra liknande material. Stållisterna trycker fast glasen och tätningslisterna mot träreglarna. Vid val av stållister ingår även stållister till takfönstren och hammarbandet. Väljer du att lägga stållister på taket minskar underhållsbehovet och arbetsinsatsen vid glasningen.

Dörrar
Vi tillverkar spegel-, helglas- och isolerdörrar. Enkeldörrens mått är 805 x 2100 mm och pardörrens 1655 x 2100 mm. Enkeldörren är högerhängd, i pardörren är den högra dörren gångdörr. I dörrarna sitter enkla låskistor – exkl. låscylinder. Dörrarna är tillverkade i Accoya. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Accoya®-trä är helt genomgående modifierat, inte bara på ytan som traditionella ytbehandlingar. Accoya är Svanenmärkt. Karmarna är tillverkade i fura och tröskeln i ek. Se ritningar ritningar och ytterligare information om våra växthusdörrar.

Vädringsfönster
Antalet vädringsfönster varierar med växthusets storlek, de är placerade på taket men vi kan också erbjuda vädringsfönster på gavel eller långsida.

Glas
Det finns olika glaskvaliteter att välja mellan. I byggsatsen ingår härdat enkelglas. Vi kan också leverera  smårutor med måtten 400×450 mm som läggs omlott. Glasen kittas fast. På taket kan glasen förankras med stållister. Läs mer om växthus med isolerglas under uterum/vinterträdgård.

Ytbehandling och montering
Växthusen och orangerierna säljs som omålad byggsats men Sweden Green House kan sörja för såväl målning som montering.
Våra målare handmålar växthuset med linoljefärg och våra montörer reser stommen och sätter i glasen. De kan också montera skuggardiner och elektriska fönsteröppnare. När du köper ett växthus får du monteringsanvisningar, ritningar och råd för hur man bygger grunden. Vi finns också till hands för att ge dig råd och stöd under hela byggprocessen.

Växthussockel och murverk
Vi anpassar sockeln efter de önskemål du har. Normalt är sockelhöjden 40 cm. Väljer du att placera en dörr på långsidan görs sockel högre eller väggreglarna längre så att du får en normal ståhöjd i dörröppningen. Du kan även välja att göra någon av långsidorna/gavlarna helt eller delvis murade.

Underhåll
Våra växthus kräver inte så mycket underhåll som man kan tro. Utvändigt på taket och på takfönstren lägger vi oftast stållister (tillval) vilket innebär att taket blir praktiskt taget är underhållsfritt samtidigt som den härliga träkänslan i växthuset bevaras. På gavlar och långsidor rekommenderar vi ett modernt kitt, Laseal, som är åldringsbeständigt, finns i ett flertal färger och behöver inte övermålas.
Väggarna är inte lika utsatta för väder och vind som taket. De består dessutom nästan bara av glas. Ett växthus i trä åldras vackert, med patina samtidigt som det, till skillnad från ett växthus i metall, går att underhålla. Ett växthus i trä ger ett mjukare intryck än ett växthus i metall. Vi målar växthusen med linoljefärg eftersom det är en färg som inte flagar (läs: behöver ej skrapas) och därför enkelt går att vårda. I ett växthus av trä är det alltid tyst och fridfullt medan ett växthus i metall ”knäpper” då det rör på sig vid temperaturväxlingar.

Miljöpåverkan
Trästommen
Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Grundläggande fördelar är att trä utvinns med liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder koldioxid. Trä är därför ett mycket fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall sett ur ett livscykelperspektiv.
Det föreligger klimatfördelar genom träets alla faser;
Produktionsfasen; Vid sågning och hyvling av träprodukter är energibehovet förhållandevis litet och biprodukterna (som bark och spån) används som biobränsle till sågverkens torkar.
Användningsfasen: Träprodukter lagrar koldioxid under hela sin livslängd. Genom att öka andelen trä i byggandet kan användningen av andra byggmaterial som inte kommer från förnybar råvara minskas. Utsläppen av koldioxid blir där¬med mindre. Byggnormens krav på låg energianvänd¬ning är lätta att uppnå med träbyggnads¬system.
Slutfasen; Uttjänta träprodukter används som bio¬bränsle och ersätter fossila bränslen. Detta är också en viktig klimatfördel.
Stålprofilerna
Är tillverkade av Magnelis® är ett stål med ytskikt av zink, 3.5% aluminium and 3% magnesium. Ytskiktets komposition ger ett korrosionsskydd som är upp till 10 gånger bättre än för galvat stål. Klippytor i obehandlad Magnelis® kan efter en tid få viss rödrost, men ytskiktet gör att materialet självläker och lämnar med tiden en harmlös vitrost. Magnelis® ger jämfört med varmgalvat stål lägre miljöpåverkan genom 75 % långsammare avrinningstakt.

Arkitekt – och konstruktionshjälp
Vi kan hjälpa till med bygglov, idéskisser och om-, till- och nybyggnadsritningar för både små och stora projekt. För bygglovritningar debiterar 5 000 – 15 000 kr, denna kostnad dras av vid köp av växthuset. Vi kan också hjälpa till med själva bygglovet och kontrollansvarig. Pris enligt överenskommelse.