Ritningar för växthus – Attefall

I nedanstående  3- dimensionella ritningar ser du hur Attefalls-växthusen ser ut med olika bredd, längd och dörrplacering. Vill du ha ett lite modernare växthus är kanske ett växthus med en helglasdörr det som passar bäst. Hur du väljer att färgsätta växthuset har också stor betydelse för vilket uttryck växthuset ger. I våra gallerier ser du exempel på olika färgsättningar, växthus med bredden 3,5 meter och växthus med bredden 4,3 meter.

Växthus med sadeltak och bredden 3,5 meter

Nedan ser du olika 3-dimensionella ritningar för ett växthus med bredden 3,5 meter. Växthuset med dörren på gaveln är 6,9 meter långt (max storlek för ett Attefall växthus) och har en sockel som är 40 cm. Växthuset med pardörren på långsidan är 6,1 meter långt men illustrerar hur växthuset ser ut med en pardörr på långsidan och en sockel på 80 cm. Detta för att dörren ska få en ingångshöjd på 2,1 meter men vi kan tillverka lägre dörrar om du önskar ett lägre hus.

Växthus med sadeltak och bredden 4,3 meter

Växthusen med bredden 4,3 meter är 5,6 meter långa. Precis som för växthusen med bredden 3,5 meter så varierar sockelhöjden beroende på hus dörrarna placeras. Med en sockelhöjd på 40 cm är nockhöjden 3,8 meter.

Växthus med pulpettak och bredden 2,6 meter

Detta är ett exempel på ett växthus med pulpettak. Växthuset har djupet 2,6 meter och längden 5,2 meter långt- 14 kvm, 15 kvm är maximal storlek när du ska bygga samman växthuset med bostadshuset. Ska du inte bygga samman det med bostadshuset kan du välja att göra växthuset djupare och längre.