Behövs det bygglov för växthus?

Bygge av vitt växthus mot hus

Det här är en fråga som många ställer till oss. Ett kort svar är både ja och nej men i det här inlägget vill vi nyansera bilden.

Om du vill bygga nytt, bygga om, eller ändra användningen av en byggnad som du äger, behöver du ha ett tillstånd för att genomföra planerna. Målet är att projektet ska följa lokala regler för markanvändning och byggnader.

Ett grått växthus på 25 kvadratmeter under uppbyggnad. Det här är det så kallade gamla attefallshuset.  Nu har maxstorleken som du har rätt att bygga utan bygglov ökats till 30 kvadratmeter.
Oftast behöver du alltså ett bygglov för att bygga en byggnad i din trädgård. Men det finns vissa undantag. Murar, plank, skärmtak, tillbyggnader, uthus och friggebodar kan undantas från bygglovsregeln. För de så kallade attefallshusen, de vill säga komplementbyggnader som inte är större än 30 kvadratmeter, behöver du endast göra en så kallad anmälan till byggnadsnämnden – en så kallad bygganmälan. Våra växthus är en så kallad komplementbyggnad.
För ett växthus på upp till 30 kvadratmeter krävs endast en bygganmälan-ett så kallat attefallshus. Det här pulpetväxthuset är cirka 18 kvadratmeter och ryms alltså under attefallsregeln.
Det är dock alltid bra att kontrollera vad som gäller i den kommun där du bor. Vissa områden kan undantas från reglerna.
Till det arkitektritade växthuset som är sammanbyggt med ett galleri, krävdes det ett bygglov innan bygget kunde sättas igång.

Vi har goda erfarenheter av bygglovsansökan och bygganmälan för växthus. Det är en transparent byggnad som även grannarna i området brukar uppskatta.

Några exempel finns det på kunder som blivit nekade lov att bygga växthus men som sedan vi tagit över processen, fått tillstånd att bygga sina växthus.

Hos oss är det vår arkitekt och grundare Magnus Wiström, som både har kompetens och erfarenhet av att söka bygglov. Skulle vilja har vår hjälp med din ansökan så ska du kontakta oss på info@swedengreenhouse.se.

Det är till Boverket som administrerar all bygglov och på deras hemsida finns det en mängd information som kan vara bra att ta del av.

Detta är växthus är 30 kvm men då det byggdes i ett område är som är definierat som "särskilt värdefullt område" så krävdes sedvanligt bygglov.

Föregående inläggNästa inlägg

Dela

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.