Bolundare

Hur stort får ett Attefallshus vara?

Goda nyheter från Boverket!

Vi på Sweden Green House är glada över att Boverket har uppdaterat reglerna för hur stort ett Attefallshus får vara. Den ändring plan- och bygglagen som har genomförts innebär att storleken för bygglovsfria komplementbyggnader, det vill säga attefallshus, ändras från det tidigare maximala 25 kvadratmeter till 30. Växthuset får vara maximalt fyra meter högt.

Istället för att söka bygglov gör man en enklare bygganmälan hos kommunen. Det kan dock vara värt att påpeka att det finns tillfällen då man ändå måste ansöka om bygglov (vissa områden är undantagna p g a t ex kulturskäl). Därför är det alltid klokt att kontrollera vad som gäller för just det område där du tänkt bygga växthuset.

Bolundare växthus på långsidan
Växthus med 39 graders takvinkel, nockhöjd 3,8 meter och sidohöjd på 1,8 meter
Växthusritning pardörr på gavelsidan
Växthusritning pardörr på långsidan
När en dörr placeras på långsidan krävs en sidohöjd på 2,2 meter vilket innebär att växthuset blir 4,2 meter, alltså högre än 4,0 meter. För att klara maximal nockhöjd på 4 meter så har vi tagit fram ett växthus med 33 graders som blir 3,8 meter högt.

PRODUKTINFORMATION FÖR VÄXTHUS – BOLUNDARE

För mer generell information om våra växthus och orangerier hänvisar vi till växthus och orangerier.

Växthus med sadeltak- fristående – högst 30 kvm
3,5 m x 7,8m - 27 kvm 
4,3 m x 6,9 m - 30 kvm
Takvinkeln är 33 eller 39 grader beroende på var dörren placeras

Växthus med pulpettak – fristående växthus – högst 30 kvm
3,5 m x 7,8 m – 27 kvm
3,9 m x 7,3 m - 29 kvm
Takvinkeln är 22 grader

Dörrar
Du väljer var dörren ska placeras och om du vill ha en enkel- och/eller pardörr. Vi tillverkar spegel-, helglas- och isolerdörrar.

Övrigt
Växthuset kan utformas helt i glas eller med olika väggpartier klädda med panel eller murverk.

Pris
Från cirka 12 000 kr inkl. moms per kvm golvyta (utvändigt mått). Vi lämnar gärna en offert och ger dig gärna goda råd i ditt val av växthus.