Bygga växthus

BYGG SJÄLV – ELLER TA HJÄLP AV VÅRA MONTÖRER.

Att bygga ett växthus innebär en investering i såväl ökad livskvalitet som ökat fastighetsvärde.


När du ska bygga ditt växthus är det en del att tänka på. Vi kan måla och montera växthuset men du kan också välja att själv måla eller bygga det. Vi har utförliga monteringsanvisningar och svarar gärna på de frågor som eventuellt kan uppkomma när du står där med verktygen i handen.

Ett grått växthus monteras

GRUNDLÄGGNING AV VÄXTHUS OCH ORANGERIER

När du köper ett växthus från oss får du en grundritning. Av grundritningen framgår nödvändiga mått och var ventilerna ska placeras. Det är av yttersta vikt att dessa måttangivelser är korrekta när grunden väl är klar. Annars kan till exempel dropprännan på syllen hamna innanför sockeln. Vi hjälper dig gärna med råd om hur odlingsbäddar och eldstäder bäst kan placeras. Detta ritar vi in på din grundritning. Vi tycker att det är bäst att du anlitar en lokal entreprenör för grundläggningen men nedan finner du några tips.
Murverk för kamin till växthus
Orangerie monteras mot en mur

Ett bra grundarbete gör att växthuset står stabilt så att konstruktionen inte kan röra sig och orsaka sneda dörrar, luckor eller sprucket glas.  Hur djupt grunden skall grävas beror på markens beskaffenhet. Ta gärna hjälp av en lokal entreprenör. De har kunskap om vilka markförhållanden som råder i omgivningen. Vill du hålla plusgrader året runt i växthuset bör du bygga en isolerad grund och gärna också markisolera under växthuset samt en bit utanför (som en kjol) för att spara uppvärmningskostnader.

Grundläggning med sula
Markera ut platsen för växthuset och mät diagonalerna så att de har samma mått för att få räta vinklar. Gräv sedan ett dike. Djupet bestäms i samråd med en markingenjör eller anläggare på orten. Djupet på diket är beroende på markens beskaffenhet (ca 70 – 100 cm). Bredden beror också på markens beskaffenhet, cirka 60-80 cm. Skall du isolera grunden så bör sulan och betongplattan i växthuset vila på minst 10 cm frigolit. Isolering skall även anbringas på sockelns utsida under mark. Diket fyller du med cirka 10-15 cm makadam.

Ovanpå makadamen gör du en betongsula cirka 15 cm hög och 40 cm bred. Placera 4 armeringsjärn, 16 mm i diameter, längs med sulan, ett i varje hörn på sulan. Mura sedan upp med exempelvis lecablock (19x20x59cm) till sockelhöjden. Lägg armeringsjärn i vart tredje skift. Sockeln putsas därefter.

Grundläggning med platta på mark
Här finns det olika system på marknaden. Du kan köpa ett komplett paket som innehåller kantelement, isolering och armering. Marken grävs ut/bort och en fiberduk läggs på marken. Ovanpå fiberduken packas 100-150 mm makadam. På denna läggs kantelement och isolering ut. Därefter armeras enligt fabrikantens anvisningar. Slutligen gjuts betong i kantelementen och ovanpå isoleringen. Det är även bra att anbringa en ”kjol” med isolering i marken runt plattan. Mura sedan upp med exempelvis lecablock (19x20x59cm) till sockelhöjden. Lägg armeringsjärn i vart tredje skift (enligt lecafabrikantens anvisningar). Innan du gjuter, tänk på hur du vill göra med:

– Avlopp i såväl själva växthuset som i de odlingsbäddar som du eventuellt muras upp
– Vatten och bevattning
– El
– Eventuell golvvärme

Tänk också på att göra hål i grunden för de träd och vinrankor som du eventuellt vill plantera, så att rötterna får markkontakt.

Grundläggning på hård jordyta
Den enklaste grundläggningen är att gräva bort den översta jorden, lägga dit en fiberduk och ca 20 cm packad makadam. På denna monteras en trägrund av balkar/stockar som läggs i förband.

Grundläggning på "hopplös"- sluttande mark
Vi kan numera även grundlägga på mark som är  otillgänglig och vild till sin karaktär. Då använder vi isolerade lättbetongblock som kan bäras fram till byggplatsen. Vi behöver alltså inte använda oss av en kranblil när vi grundlägger.


SOCKLAR OCH ODLINGSBÄDDAR I VÄXTHUS

Bygg upp sockeln i den höjd som angivits på grundritningen. Sockeln kan bestå av lecablock, sten, betong, tegel eller träbalkar/stockar. Detta är en smaksak och är ju beroende på hur de omgivande husen ser ut och vilket uttryck du vill ha på växthuset. Ovansidan på sockeln skall vara helt plan. Om du putsar sockeln så se till att även putsa sockelns överkant.

Man kan ha fasta jordbäddar i växthuset. Även dessa muras gärna upp med lecablock. Bäddarna bör vara cirka 40-50 cm djupa beroende på vad du ska odla. Jordbäddarna är bra för tomater och gurka och under dessa kan man så till exempel sallat, olika kryddor och spenat. Fasta jordbäddar gör dock växthuset mer svårmöblerat. Har man murat upp jordbäddarna med lecablock är den 10-20 cm breda blockkanten en bra plats att ställa krukor på eller använda som sittplats. Jordbädden blir en stor vattenhållande volym vilket är bra. Jorden måste dock underhållas och bytas ut så att den inte utarmas. Odlingsbäddarna bör kläs invändigt med t ex platonmatta för att förhindra fuktgenomslag. För god dränering är det bra med ett skikt lecakulor i botten.

Odlar man däremot i krukor så kan växthuset lätt möbleras om från år till år. Att kunna förändra inredningen och växternas placering i växthuset kan vara både bra och roligt, alltid är det något nytt man vill pröva. Det är också lättare att byta jorden i en kruka än i jordbädden. Krukorna är också lätta att lyfta eller rulla ut i trädgården. I vårt Galleri hittar du olika socklar.

Terrasserad sockel till växthus
Odlingsbädd och krukor i växthus
odlingsbädd i brunt växthus

OLIKA GOLVMATERIAL I VÄXTHUS OCH ORANGERIER

Valet av golv i växthuset är delvis beroende på vilka material du i övrigt har i din trädgård. Ett golv av singel är “förlåtande” och passar kanske bäst om du ska odla mycket. Singlet lägger du ovanpå en hårdgjord yta och fiberduk. Ska du ha plattor/marksten/marktegel så kan det vara bra att lägga ut 5-10 cm frigolit ovanpå ett 5 cm tjockt lager grus. Fyll sedan på med ytterligare 10 cm grus. Jämna av innan du lägger golvet. Gjuter du en platta på marken kan du välja att slipa betongen, lägga klinker, tegel eller natursten. Se fler golvbeläggningar i vårt Galleri.

Tegelgolv i växthus- fiskbensmönster
Singel och betongplattor i växthus
ett golv av lärkträ på Rosendal

YTBEHANDLING AV VÄXTHUS OCH ORANGERIER

fargsattning tabell

Vi kan, om du önskar måla ditt växthus, eller så målar du det själv.

På traditionellt vis handmålas våra växthus med linoljefärg. När växthuset ytbehandlas med linoljefärg säkerställs att det får ett fullgott träskydd. Då linoljefärg inte flagnar så är underhållet enklare jämfört med en konventionell färg.

Ändträet impregneras med kallpressad linolja och kvistar schellackeras för att undvika missfärgning.

Linoljefärg ska målas tunt med bara lite färg på penseln, färgen ska arbetas in i träet. När färgen målas för tjockt torkar den mycket långsamt, penseldragen blir tydliga och resultatet kan bli flammigt och färgen kan skinna sig. Färgen tål då inte heller nötning lika bra. Använd en pensel med äkta, styv svinborst, gärna oval till formen.

Efter första lagret ska färgen inte täcka helt. Ytan blir helt matt. Efter andra lagret går det fortfarande att se glansskillnader vid kvistarna efter shellacken. Efter tredje lagret blir färgen helt täckande eller nästan täckande beroende på vilken kulör och hur tunt färgen är struken. Om du vill ha en extra fin yta kan du putsa lätt med fint sandpapper mellan varje strykning. Det är viktigt att ändträet får suga upp tillräckligt med färg så att träet mättas.


MONTERING AV VÄXTHUS OCH ORANGERIER

Våra montörer bygger växthus

Vi hjälper dig gärna att monter växthuset. Våra montörer har monterat flera växthus åt oss. De reser stommen och sätter i glasen. Kittfalsarna tycker vi att det är bra om en lokal glasmästare gör.

Våra montörer kan också montera skuggardiner, automatiska fönsteröppnare, automatisk bevattning.

Du kan montera växthuset på egen hand. Vi har utförliga monteringsanvisningar som leder dig i monteringsarbetet, lite som Ikea. Långsidor och gavlar monteras på marken och reses därefter upp på grunden där de skruvas samman och förankras i grunden. Dörrar sätts på plats och takbalken lyfts upp. När takbalken är på plats monteras takreglarna. Nu är det dags att glasa växthuset.


GLASNING AV VÄXTHUS OCH ORANGERIER

Glasning av växthus

När vi monterar växthusen sätter vi i glasen, har du valt stållister skruvar du dit dem. Vi tycker dock att det ofta går snabbare och blir bättre om en lokal glasmästare gör kittfalserna. Att göra fina kittfalasar är ett hantverk i sig. Olika glasmästare använder olika kitt – vi tycker att Laseal är ett bra kitt, många glasmästare använder det. Det finns också i kulörer med samma Ncs – kod som de linoljefärgskulörer som vi rekommenderar. Prata med oss om du vill veta mer om Laesel.


VÄXTHUSEN OCH ORANGERIERNAS TEKNISKA UTRUSTNING

Bevattning i växthus- en kran

BEVATTNING

Genom att installera ett automatiskt bevattningssystem kan man lämna sina plantor under några dagar, veckor, utan att de vissnar. Det finns olika automatiska bevattningslösningar som passar bra för växthus.
I odlingsbäddarna kan man lägga droppslangar som har hål med jämna mellanrum. För bäst effekt bör droppslangarna myllas ner i jorden. Förutom att de då inte syns, når vattnet snabbare ner till växternas rötter. Ett annat sätt att sköta bevattningen är att installera ett system med två slangar, en grövre matarslang och en smalare fördelarslang. Från matarslangen läggs avstickare med fördelarslang till de områden som ska bevattnas. Droppmunstycken och sprinkler monteras på fördelarslangen efter behov. Det går även att sätta dit munstycken på matarslangen. Det finns en rad kopplingar och tillbehör som gör systemet flexibelt och enkelt att förändra.
Bevattningen kan anpassas till varje växts behov genom att man väljer ett munstycke som avger lämplig mängd vatten. Blindpluggar täpper igen hål i slangen när du inte längre vill ha en avstickare just där. Flödeskontroller är små kranar som gör att du kan reglera vattnet i slingorna. Med hjälp av en timer styr du sedan bevattningen. Med ett programmeringsbart tidur kan du lägga in bevattningsperioder en eller flera gånger under en dag eller en vecka. Bevattning som styrs av ett programmeringsbart ur kostar cirka 2 000 kr inkl. moms.

En kamin som passar i växthus

UPPVÄRMNING

Att starta säsongen tidigare på våren och förlänga densamma på hösten är en anledning som många anger som orsak till att bygga ett växthus på sin tomt. Det är inte heller dumt att tjuvstarta småplantsodlingarna tidigare på våren eller kanske, med lite tur duka upp till jullunch i växthuset på julafton. För att du ska kunna njuta av ditt växthus i så stor utsträckning som möjligt krävs det en liten hjälp på traven.

Om du vill få upp värmen snabbt i ditt växthus är braskaminen en god hjälp. Det tar ungefär en timme att få en behaglig värme en kylig vinterdag. Mysfaktorn som kaminen bidrar med är naturligt inte heller helt oväsentlig i sammanhanget. Om du dessutom investerar i en elektrisk värmare av något slag så kan du även förvara orangeriväxterna i ditt odlingshus vintertid.

Vi har erfarenhet av kaminer i två olika modeller. Den ena är "kuben" som på grund av sin stilrena design smälter in i de flesta miljöer och stilar. Dessutom fungerar den bra i den fuktiga växthusmiljön. Den andra modellen är en klassisk kakelugn tillverkad för hand av en keramiker i Skåne. Den levereras i några standardfärger men går att tillverka i en specialbland färg om du skulle önska.

SKUGGNING AV VÄXTHUSET

Det traditionella sättet är att kalka växthuset. På det sättet förhindrar man att solstrålarna når in. Tyvärr förhindrar man då också att solen tittar in när det behövs som bäst, på morgnar och kvällar. Om man vill åstadkomma effektiv skugga är gardiner ett bra alternativ. Färgen ska helst vara vit och reflekterande. Skuggväv kan våra montörer installera, kostnaden är cirka 5 -10 000 kr, beroende på växthusets storlek.