bygglov och bygganmälan

Kostnad - kr inkl. moms - för eventuella "trassligheter" /utredningar tillkommer timtid
Bygganmälan

Fristående hus
10 000 kr exkl. kostnad för eventuell erforderlig tomtkarta samt myndighetskostnader. Vid köp av växthus bjuder vi på denna kostnad.

Attefalsstillbyggnad (tillbyggnad på huvudbyggnad)
15 000 kr exkl. kostnad för eventuell erforderlig tomtkarta, skalenliga fasad- och planritningar samt myndighetskostnader. Vid köp av växthus bjuder vi på 10 000 kr

Bygglov

Fristående hus
15 000 kr exkl. kostnad för eventuell tomtkarta samt myndighetsuppgifter. Vid köp av växthus bjuder vi på 10 000 kr.

Tillbyggnad
20 000 kr exkl. kostnad för eventuell tomtkarta, skalenliga fasad- och planritningar samt myndighetsavgifter. Vid köp av växthus bjuder vi på 10 000 kr.

exempel på bygglovs-ansökan:
bygglov sida