ARKITEKTKONTOR TIL VÆKSTHUSE OG ORANGERIER

BYGGETILLADELSE TIL VÆKSTHUSET – VI HJÆLPER DIG.

Hvad må jeg bygge, og hvordan ansøger jeg om byggetilladelse.

Magnus har igennem flere år været aktiv som arkitekt og hjulpet mange tilfredse kunder med alt fra hoved- til fritidshus. Inden for Sweden Green House’s rammer er hans speciale for væksthuse mange. Oprindeligt var det Magnus, der omdannede den første prototype af væksthus til de byggesæt, vi nu sælger.

BYGGETILLADELSE OG BYGGETILLADELSESANSØGNING

Inden du begynder at planlægge dit fremtidige væksthus, er det en god idé at kontrollere, hvad du må bygge på din grund. Et væksthus større end 25 m2 kræver oftest en byggetilladelse, mens det normalt er nok at give en bygningsmeddelelse på højst 25 m2, dvs. en Attefalls-bygning. Et væksthus betragtes som en supplementbygning og for at få styr på, om du skal have en byggetilladelse eller bygningsmeddelelse, kontakter du din kommune.

I hver kommune er der en detaljeplan og områdebestemmelser, der tilpasser, hvad og hvor meget det er tilladt at bygge i forskellige områder. Der angives også, hvilket anvendelsesområde en bygning kan have. Anordninger for bygningens størrelse, højde, antal etager og afstand til ejendomsgrænse er værdifulde informationer i forbindelse med et væksthusbyggeri. I detaljeplanen kan der også være anordninger om farver, kulturhistorisk hensyn, ændring af jordens niveau og forbud mod træfældning.

Ifølge plan og byggeloven skal bebyggelsen tilpasses til by- og landskabsbilledet og være æstetisk tiltalende. Eftersom et væksthus er en bygning, som stort set består af glas, smelter det godt ind i landskabet. Vi oplever derfor, at det oftest er nemt at få byggetilladelsesansøgning til væksthus godkendt hos kommunen.

Magnus ritar växthus och orangerier
FØLGENDE DOKUMENTER SKAL DU VEDLÆGGE I TO EKSEMPLAR, NÅR DU SØGER BYGGETILLADELSE
 • Ansøgningsblanket
 • Situationsplan – det vil sige en tegning over, hvor væksthuset skal placeres i forhold til andre bygninger, ejendomsgrænse, grundens natur.
 • Plantegning
 • Facadetegning
 • Sektionstegning
HUSTEGNINGERNE SKAL VÆRE:
 • Tegnet i 1:100
 • Indeholde informationer om, hvad der er på tegningen.
 • Gerne have tegningsnummer og dato, så forskellige versioner kan skildres fra hinanden.
 • Alle mål skal være i meter med en decimals nøjagtighed.
Magnus ritar växthus och orangerier
VI HJÆLPER DIG

Hvis du ønsker det, kan vi hjælpe dig hele vejen fra idé til færdig byggetilladelse og til et færdigt væksthus. Kom til os med en idé, gerne sammen med en skitse, så laver vi projektet sammen. Vi har igennem de snart 20 år, vi har været aktive, samlet os viden om, hvordan man på bedste vis bygger væksthuse og orangerier.

BYGNINGSTEGNINGER OG BESKRIVELSER

Om nødvendigt kan vi lave de nødvendige bygningstegninger og beskrivelser for at hjælpe den henvendte byggeherre eller til anvendelse som anmodningsbasis.

KONTROLASVARLIG

Magnus er certificeret kontrolansvarlig ifølge PBL, registreret hos Boverket med autoritetsnummer SC1443-13.

TILPASNING TIL FORSKELLIGE KULTURHISTORISKE MILJØER

Eva har en fortid på Riksantikvarieämbetet og har dermed viden og erfaring om vores kulturarv. Vi har gennem årene tilpasset forskellige væksthuse til på bedste vis at passe i forskellige slots- og herregårdsmiljøer.
Eva i trädgården framför sitt växthus i trä.

BYGNINGER TIL TILKNYTNING TIL VÆKSTHUSET

Vi kan tage tegninger og skitser frem til de bygninger, som du måske vil knytte til væksthuset.

INDRETNING AF VÆKSTHUSET

Sweden Green House har en indretningsservice til væksthuse. Det betyder, at hvis man har brug for råd og idéer, kan man få hjælp til at virkeliggøre sine væksthusdrømme. Det gælder både dig, som allerede har et væksthus eller et orangeri og har brug for nye idéer, og dig som er ved at investere i et. Vi går ud fra de behov og mål, du har med dit væksthus.

Før var væksthuset et sted til dyrkning, mens man tilbragte tid i orangeriet eller vinterhaven. Vi synes, at disse aktiviteter skal integreres i væksthuset sådan, at du skal kunne bruge det året rundt, så lang tid det er muligt. Vi hjælper dig med at få samlet alle aktiviteter, så din væksthusindretning både blive funktionel og smuk. Proportioner og afstand spiller stor rolle, når man indretter til dyrkning, samvær og hvile. Den eksisterende have og området rundt om afgør også, hvordan indretningen skal se ud, da ude og inde hører sammen i det transparente glashus.

Gennem årene har vi også samlet os viden og bevidsthed om forskellige møbler og indretningsformål, som passer i et fugtigt plantemiljø. Ud fra dine ønsker skaber vi en harmonisk helhed, som passer til din personlighed. Vi kan også hjælpe med pladsbyggede løsninger.

Helena hjälper dig att inreda växthus
SÅDAN GÅR DET TIL RENT PRAKTISK:
 • Ved det første møde får vi drømme til konkrete mål ned. Vi diskuterer ønskemål, behov og muligheder.
 • Derefter udarbejder vi et forslag.
 • I step tre præsenterer vi et forslag i billeder og tekst med både fast og løs indretning, møbler og belysning. Derefter bestemmer vi sammen, hvad vi skal gå videre med.
 • Næste step er den endelige godkendelse, betaling og bestilling.
 • Nu kommer vi til leveringsperioden med slutbetaling og afstemning. I dette step går vi også igennem, om der skal gøres nogle tilføjelser.

Lyder dette interessant? Kontakt i så fald Helena Kaasikinfo@swedengreenhouse.com, så booker vi et møde.