Grundläggning av växthus

Vad vi kan hjälpa till med

När du köper ett växthus från oss får du en grundritning. Vi hjälper dig gärna med råd om hur odlingsbäddar och eldstäder bäst kan placeras. Detta ritar vi in på din grundritning. Vi tycker att det är bäst att du anlitar en lokal entreprenör för grundläggningen men nedan finner du några tips.

Vi tipsar

Ett bra grundarbete gör att växthuset står stabilt så att konstruktionen inte kan röra sig och orsaka sneda dörrar, luckor eller sprucket glas. I samband med att du köper ett växthus från oss får du en måttsatt grundritning som visar huvudmåtten samt förslag på antal ventiler. Hur djupt grunden skall grävas beror på markens beskaffenhet. Ta gärna hjälp av en lokal entreprenör. De har ofta god kunskap om vilka markförhållanden som råder i omgivningen. Vill du hålla plusgrader året runt i växthuset bör du bygga en isolerad grund och gärna också markisolera under växthuset och en bit utanför (som en kjol) för att spara uppvärmningskostnader.

Grundläggning med sula Markera ut platsen för växthuset och mät diagonalerna så att de har samma mått och räta vinklar. Gräv sedan ett dike. Djupet bestäms i samråd med en markingenjör eller anläggare på orten. Djupet på diket är beroende av markens beskaffenhet (ca 70 – 100 cm). Bredden beror också på markens beskaffenhet, cirka 60-80 cm. Om du ska isolera grunden bör sulan och betongplattan i växthuset vila på minst 10 cm frigolit. Isolering skall även anbringas på sockelns utsida under mark. Diket fyller du med cirka 10-15 cm makadam. Ovanpå makadamen gör du en betongsula som är cirka 15 cm hög och 40 cm bred. Placera 4 armeringsjärn, 16 mm i diameter, längs med sulan, ett i varje hörn på sulan. Mura sedan upp med exempelvis lecablock (19x20x59cm) till sockelhöjden. Lägg armeringsjärn i var tredje skift. Sockeln putsas därefter. Grundläggning med platta på mark Det finns olika system på marknaden. Du kan köpa ett komplett paket som innehåller kantelement, isolering och armering. Marken grävs ut/bort och en fiberduk läggs på marken. Ovanpå fiberduken packas 100-150 mm makadam. På denna läggs kantelement och isolering ut. Därefter armerar man enligt fabrikantens anvisningar. Slutligen gjuts betong i kantelementen och ovanpå isoleringen. Det är även bra att anbringa en ”kjol” med isolering i marken runt plattan. Mura sedan upp med exempelvis lecablock (19x20x59cm) till sockelhöjden. Lägg armeringsjärn i vart tredje skift (enligt lecafabrikantens anvisningar). Att tänka på innan du gjuter. Har du fått med – Avlopp – Vatten – El – Bevattning – Golvvärme?  Grundläggning på hårdjord yta Den enklaste grundläggningen är att gräva bort den översta jorden, lägga dit en fiberduk och ca 20 cm packad mackadam. På denna monteras en trägrund av balkar/stockar som läggs i förband. 

Socklar och odlingsbäddar till växthus och orangerier

katrinetorpBygg upp sockeln i den höjd som angivits på grundritningen. Sockeln kan bestå av lecablock, sten, betong, tegel eller träbalkar/-stockar. Det är en smaksak och beror på hur de omgivande husen ser ut och vilket uttryck du vill ha på växthuset. Ovansidan på sockeln ska vara helt plan. Sätt gärna ventiler i grunden för extra ventilation. Man kan ha fasta jordbäddar i växthuset. Även dessa muras gärna upp med lecablock. Bäddarna bör vara cirka 50 cm djupa. Jordbäddarna är bra för tomater och gurka och under dessa kan man så till exempel sallad, olika kryddor och spenat. Fasta jordbäddar gör dock växthuset mer svårmöblerat. Jordbädden blir en stor vattenhållande volym vilket är bra, speciellt om du inte tänkt installera något vatten i växthuset. Jorden måste underhållas och bytas ut så att den inte utarmas. Det finns också en risk för övervintrande skadedjur i jorden. Har man murat upp jordbäddarna med lecablock är den 20 cm breda blockkanten ett bra plats att ställa krukor på eller använda som sittplats. Odlingsbäddarna bör kläs invändigt med t ex platonmatta för att förhindra fuktgenomslag. För god dränering är det bra med ett skikt lecakulor i botten. Önskar du plantera/odla större träd och/eller rankor kan det vara bra att lämna ett hål i grunden så rötterna kan ledas ut utanför växthuset.

Odlar man däremot i krukor så kan växthuset lätt möbleras om från år till år. Att kunna förändra inredningen och växternas placering i växthuset kan vara både bra och roligt, alltid är det något nytt man vill pröva. Det är också lättare att byta jorden i en kruka än i jordbädden. Krukorna är också lätta att lyfta eller rulla ut i trädgården. DET ÄR VIKTIGT att ha bra dränering i golvet, även om du väljer att endast odlar i krukor. Överskottsvattnet från bevattningen måste kunna rinna bort. Om man gör en gedigen grund är det en viktigt att också göra en avloppsbrunn.

Olika golvmaterial i växthus

Valet av golv i växthuset beror på vilka material du i övrigt har i din trädgård. Ett golv av singel är “förlåtande” och passar kanske bäst om du ska odla mycket. Singlet lägger du ovanpå en hårdgjord yta och fiberduk. Ska du ha plattor/marksten/marktegel så kan det vara bra att lägga ut 5-10 cm frigolit ovanpå ett 5 cm tjockt lager grus. Fyll sedan på med ytterligare 10 cm grus. Jämna av innan du lägger golvet. Gjuter du en platta på mark kan du välja att slipa betongen eller lägga klinker, tegel eller natursten. En golvbrunn är bra för att dränera eventuellt överskottsvatten.

Mönsterlagt tegelgolv i växthus.

SparaSpara