ARKITEKTKONTOR FOR DRIVHUS OG ORANSJERIER

BYGGETILLATELSE FOR DRIVHUS. VI HJELPER DEG.

Hvor får jeg bygge og hvordan søker jeg om byggetillatelse? 

Magnus Wiström har i flere år virket som arkitekt og bistått mange fornøyde kunder med alt fra helårsbolig til hytter. I Sweden Greenhouse er det drivhus som bærer hans signatur. Det var også Magnus som forvandlet den første prototypen av drivhuset til de drivhusene vi produserer i dag. 
Magnus ritar växthus och orangerier

Tidligere måtte man søke kommunen om byggetillatelse hvis garasje, bod eller drivhus skulle være større enn 15 kvadratmeter. I dag kan man bygge inntil 50 kvadratmeter på egen tomt uten å søke. Grensen på 15 kvadratmeter på tilbygg, som for eksempel vinterhage, gjelder imidlertid fortsatt. 

Den frittliggende bygningen på inntil 50 kvadratmeter som man kan reise uten å søke, må ligge minst 1 meter fra nabogrensen, være minst 1 meter fra andre bygninger på tomten, ha maks mønehøyde på 4 meter, ha maks gesimshøyde på 3 meter (målt fra ferdig planert terreng rundt bygningen), kun bestå av én etasje, og ikke brukes til beboelse eller overnatting. Bygget kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Lokale reguleringsplaner kan imidlertid gjelde og sette andre restriksjoner for området der du bor. Derfor må man uansett kontakte plan- og bygningsetaten i den egne kommunen før man bestiller et drivhus og setter i gang med å bygge! Informasjonen vi gir her, gir vi på grunn av trykketider osv. med forbehold. Endringer, blant annet av politiske årsaker, kan brått forekomme. Av den grunn må man også alltid sjekke med plan- og bygningsetaten først!

Gamle trær som ikke kan felles, nærhet til strandlinje samt omkringliggende kulturminner, kan også regulere om du i det hele tatt kan bygge og hvor stort du kan bygge.

Reglene for nabovarsling er også endret. Nå er det tilstrekkelig å varsle naboene med e-post som skal vedlegges tegninger, plassering samt en bekrivende tekst. Det er viktig at naboen bekrefter at dokumentasjonen er mottatt ved varsling i e-post. Selvsagt kan du også varsle på den gamle måten, per post eller ved å kontakte naboen direkte. 

Du har selv ansvar for at det du bygger ikke strider mot reguleringsplaner, kommuneplaner eller plan- og bygningsloven. Sweden Greenhouse fraskriver seg alt ansvar her!

Hos Direktoratet for byggkvalitet, dibk.no, kan du finner mer og helt oppdatert informasjon i forbindelse med problemstillinger rundt byggesaker. 

Magnus ritar växthus och orangerier

VI HJELPER DEG

Hvis du ønsker det, kan vi hjelpe deg hele veien fra idé til godkjent byggetillatelse og ferdig oppført drivhus. Kom til oss med din idé, gjerne sammen med en skisse, så ser vi på prosjektet sammen. Vi har gjennom de snart 20 årene vi har drevet firmaet Sweden Greenhouse, samlet en del kunnskap om hvordan man bygger drivhus og oransjerier på best mulig måte. 

BYGNINGSTEGNINGER OG BESKRIVELSER

Vi kan, ved behov, lage ferdig tegninger og beskrivelser som underlag for byggherre eller til bruk i søknader, osv. 
Eva i trädgården framför sitt växthus i trä.

BYGNINGER SOM KOBLES TIL DRIVHUSET

Vi kan lage tegninger og skisser til de bygningene som du eventuelt vil koble til drivhuset.

INNREDNING AV DRIVHUSET

Sweden Greenhouse tilbyr også innredningstjeneste for drivhus. Det betyr at den som trenger råd og idéer, kan få hjelp med å realisere sine drømmer også innendørs. Dette gjelder både for deg som alt har et drivhus eller oransjeri og trenger nye idéer, eller du som skal investere i et. Vi utgår fra de behov og mål som du har i ditt drivhus. 

Tidligere var drivhuset et sted hvor man dyrket, mens man mer møttes og drakk kaffe i oransjeri eller vinterhage. Vi synes at disse aktiviteter skal integreres i drivhuset slik at du skal kunne bruke det året rundt og så lenge det er mulig. Vi hjelper deg med planleggingen slik at drivhusinnredningen både blir funksjonell og vakker. Proporsjoner og avstand spiller stor rolle når man innreder med tanke på å dyrke, omgås og hvile ut. Den eksisterende hagen og området rundt eiendommen avgjør også hvordan innredningen skal se ut siden ute- og innemiljø gjerne glir i ett når man har et transparent glasshus. 

Gjennom årenes løp har vi også tilegnet oss kunnskap om ulike møbler og rekvisitter som egner seg i et fuktig drivhusmiljø. Ut av dine personlige ønsker, skaper vi en harmonisk helhet som nettopp passer din personlighet. Vi kan også bistå med plassbygde løsninger. 

Helena hjälper dig att inreda växthus
SLIK FOREGÅR DET RENT PRAKTISK

  • I løpet av vårt først møte former vi dine drømmer til konkrete mål. Vi diskuterer ønsker, behov og muligheter. 
  • Deretter utarbeider vi et forslag.
  • I tredje steg, presenterer vi et forslag i bilder og tekst med både fastmontert og mer løs innredning, møbler og belysning. Deretter bestemmer vi i fellesskap hvordan vi skal gå videre. 
  • Neste skritt er endelig godkjenning, håndpenning og bestilling.
  • Nå komme vi til leveransen med sin sluttbetaling og avstemning. I dette steget gjennomgår vi også om det trengs å gjøres noen endringer eller tillegg. 

Høres dette interessant ut? Ta i så fall kontakt med Helena Kaasikinfo@swedengreenhouse.com slik at du kan booke et møte.