Bygge drivhus

BYGG SELV, ELLER FÅ HJELP AV VÅRE MONTØRER

Det å bygge et kvalitetsdrivhus er en investering i livskvalitet og betyr gjerne økt eiendomsverdi!

Når du skal bygge drivhuset ditt, er det en del ting å tenke på. Vi kan male og montere drivhuset for deg, men du kan også velge å bygge samt male det selv. Vi tilbyr utførlige monteringsanvisninger og svarer gjerne på spørsmål som måtte oppstå underveis når du står der med verktøyet i hånda.
Ett grått växthus monteras

GRUNNTEGNING AV DRIVHUS OG ORANSJERIER

Når du kjøper et drivhus av oss, får du en grunntegning. Av grunntegningen fremgår nødvendige mål og hvor ventilene skal plasseres. Det er særdeles viktig at disse målene er korrekte når grunnen er klar for ellers kan for eksempel dryppskålen på sålen havne innenfor sokkelen. Vi bistår gjerne med råd om hvor dyrkingsbed og ildsteder best bør plasseres. Dette legger vi inn i grunntegningen. Vi synes det er best at du bruker en lokal entreprenør til grunnmuren, men nedenfor finner du noen tanker og tips:
Murverk för kamin till växthus
Orangerie monteras mot en mur

En solid grunnmur gjør at drivhuset står stabilt slik at konstruksjonen ikke kan bevege på seg og forårsake skjeve dører, luker eller at glass sprekker. Hvor dypt grunnen bør graves, avhenger litt av grunnforholdene. Her er det fint å rådføre seg med en lokal entreprenør. De har kunnskaper om lokale grunnforhold. Ønsker du plussgrader i drivhuset året rundt, bør du velge en isolert grunnmur og gjerne ogsåbunnisolere under drivhuset samt et stykke utenfor (som en kjole) for å spare energikostnader.

Grunnlegging med såle
Merk ut plasseringen av drivhuset, og mål diagonalene slik at de har samme dimensjoner for å oppnå rette vinkler. Grav deretter en grøft. Dybden bestemmes i samråd med en bakketekniker eller lokal entreprenør. Dybden på grøfta avhenger av jordforholdene (ca. 70 - 100 cm). Bredden avhenger også av dette, ca. 60-80 cm. Hvis du skal isolere fundamentet, bør såle og betongplate i drivhuset hvile på minst 10 cm isopor. Isolering skal også påføres på utsiden av underlaget. Du fyller grøfta med ca. 10-15 cm pukk/knust stein.

Oppå pukken lager du en betongsåle som er cirka 15 cm høy og 40 cm bred. Plasser fire armeringsjern, 16 millimeter i diameter, langs sålen, ett i hvert hjørne av sålen. Mur deretter opp med for eksempellecablokk (19x20x59 cm) til sokkelhøyde. Legg armeringsjern i hvert tredje skift. Deretter pusses sokkelen.

Grunnlegging med betongsåle på bakken
Her finnes det flere ulike systemer på markedet. Du kan kjøpe en komplett pakke som inneholder kantelement, isolering og armering. Jorden graves ut/bort og en fiberduk legges på bakken. Oppå fiberduken pakkes 10-150 millimeter pukk. Oppå dette legges det kantelement og isolering. Deretter armerer man etter fabrikantens anvisninger. Til slutt støpes det betong i kantelementene og oppå isoleringen. Det er også lurt å å anlegge en «kjolekant» med isolering i bakken rundt betongsålen. Deretter kan du for eksempel mure opp med lecablokker (19x20x59 cm) til sokkelhøyde. Legg armeringsjern i hvert tredje lag (følg instruksjonene fra lecablokkprodusenten). Før du støper, tenke nøye gjennom hvordan du vil gjøre det med:

  • Avløp i selve drivhuset og i dyrkingskassene du eventuelt murer opp.
  • Vanninntak/uttak samt vanningssystem
  • Elektrisitet
  • Eventuell gulvvarme

Husk også å lage hull i grunnen til trær og vinranker som du eventuelt vil plante slik at røttene får direkte jordkontakt med bakken.

Grunn på hard jordoverflate
Den enkelste formen for grunn, er å grave bort den øverste jorden, legge over fiberduk og ca. 20 cm med pakket grus/sand (pukk). Oppå dette monteres en sokkel bestående av bjelker/stokker.


SOKLER OG DYRKINGSKASSER I DRIVHUS

Bygg sokkelen opp i den høyden som er oppgitt på grunntegningen. Sokkelen kan bestå av lecablokker, stein, betong, teglstein eller trebjelker/stokker. Det er en smakssak hva du velger og det er jo litt avhengig av inntilliggende bygg og hva slags stil du vil ha på drivhuset. Overflaten på sokkelen må være helt rett og jevn (i vater). Velger du å pusse sokkelen, bør du også sørge for å pusse overkanten på sokkelen.

Man kan ha faste jordbed i drivhuset. Disse mures gjerne også opp med lecablokker. Bedene bør være cirka 40-50 cm dype avhengig av hva du har tenkt å dyrke i dem. Disse bedene egner seg finttil tomater og agurk, og under disse kan man igjen så salater, krydderurter og spinat. Faste bed gjør det vanskeligere å innrede samt ommøblere i drivhuset . Hvis man har murt bedene opp med lecablokker, er den 10-20 cm brede kanten egnet til plassering av krukker, eller man kan bruke kanten som sitteplass. Jorden i bedene vil jo inneholde en del vann, noe som er bra. Jordenbør imidlertid jevnlig skiftes ut slik at den ikke utarmes. Bedene bør innvendig kles inn med knasteplast eller lignende for å forhindre fuktgjennomslag. For å oppnå ekstra god drenering, er det lurt å ha lecakuler eller småstein i bunnen.

Velger manå dyrke i potter/krukker i stedet, kan drivhuset lettere møbleres om fra år til år. Det å kunne forandre innredningen og plantenes plassering i drivhuset, gir større fleksibilitet og gjør det enklere å teste ut noe nytt. Det er også enklere å bytte ut jord i krukkerkontra jord ifaste bed. Krukkene er også relativt lette å løfte eller få trillet ut i hagen ved hjelp av en sekketralle. I vårt Galleri finner du ulike former for sokler.

Terrasserad sockel till växthus
Odlingsbädd och krukor i växthus
odlingsbädd i brunt växthus

ULIKE GULVMATERIALER I DRIVHUS OG ORANSJERIER

Valg av gulvmateriale i drivhuset avhenger delvis av materialvalget i resten av hagen din. Et gulv med singel, passer kanskje best hvis du har tenkt å dyrke mye. Singelen legges oppå en hard overflate og fiberduk. Skal du ha fliser/heller/markstein/teglstein, kan det være lurt å legge 5-10 cm isopor oppå et 5 cm tykt lag med grus (pukk). Fyll deretter på med ytterligere 10 cm grus. Jevn ut før du legger gulvet. Støper du en såle på bakken, kan du velge å slipe betongen, legge fliser, murstein eller naturstein. Se ulike typer gulvbelegg i vårt Galleri.
Tegelgolv i växthus- fiskbensmönster
Singel och betongplattor i växthus
ett golv av lärkträ på Rosendal

MONTERING AV DRIVHUS OG ORANSJERIER

Våra montörer bygger växthus

Vi hjelper gjerne til med å montere drivhuset. Vi har egne erfarne montører i både Norge, Sverige og Danmark som har montert opp flere drivhus for oss. De reiser selve stammen, og setter inn vindusglasset. Kittingen er det en fordel at en lokal glassmester tar seg av, men vi bistår ev. også her. Våre montører kan også montere skyggegardiner, elektriske vindusåpnere, automatisk vanningssystem, osv. Du tar kontakt med oss hvis du ønsker denne hjelpen, og så formidler vi kontakten videre.

Er du nevenytting, kan du også montere drivhuset selv. Du får med utførlige monteringsbeskrivelser som hjelper til med monteringsarbeidet, litt som Ikea. Langsider og gavler monteres på bakken og reises deretter opp på grunnen hvor de skrus sammen og forankres fast til denne. Dører settes på plass, og takbjelken løftes opp. Når takbjelken er på plass, monteres takstolpene. Deretter er det bare å sette inn glasset.


INNGLASSING AV DRIVHUS OG ORANSJERIER

Hvis vi monterer drivhuset, setter vi også inn glasset. Har du valgt stållister, skrur vi også på plass listene. Vi synes imidlertid at det ofte går raskere og blir bedre hvis en lokal glassmester kitter glasset da det å lage fine kitterender er en kunst i seg selv. Ulike glassmestere bruker ulike former for kitt. Selv synes vi at Laseal er et godt kitt, og mange glassmestere bruker også dette. Det finnes i ulike farger med samme Ncs-kode som linoljefargene vi gjerne anbefaler. Snakk med oss hvis du vil vite mer om kitting og Laesel.
Glasning av växthus

TEKNISK UTSTYR I VÅRE DRIVHUS OG ORANSJERIER

Bevattning i växthus- en kran

VANNING

Ved å installere et automatisk vanningssystem, kan man være borte fra plantene sine i noen dager uten av de tar større skade eller visner. Det finnes ulike automatiske vanningsløsninger som egner seg til drivhus.

I dyrkingsbedene kan man legge dryppslange/svetteslange som har hull med jevne mellomrom. Best effekt får man hvis svetteslangen pakkes ned i jorden. I tillegg til at dette gjør at slangene ikke kan ses, trenger vannet raskere ned til plantenes rotsystem. En annen måte å sørge for vanning på, er å installere et system med to slanger, en grovere innmatingsslange og en smalere fordelingsslange. Fra innmatingsslangen legges det avstikkere med fordelingsslange til områdene som skal vannes. Munnstykke og sprinkler monteres på fordelingsslangen etter behov. Man kan også sette munnstykke på innmatingsslangen. Det finne en rekke ulike koblinger og tilbehør som gjør systemet fleksibelt og enkelt å endre på.

Vanningen kan tilpasses hver plantes behov ved at man velger et munnstykke som avgir passe mengde vann. Blindplugger tetter igjen hull i slangen når du ikke lenger vil ha en avstikker akkurat der. Det kan også installeres små kraner som gjør at du kan regulere vannet i svingene. Ved hjelp av en timer, styrer du vanningen. Med et programmeringsbart tidsur, kan du legge inn vanningsperioder en eller flere ganger i løpet av samme dag, eller i løpet av en bestemt uke. Vanning som styres av en programmeringsbar klokke, koster cirka kr 2.000 inkludert moms.

En kamin som passar i växthus

SKYGGE I DRIVHUSET

Det tradisjonelle måten å skape skygge i et drivhus på, er å kalke glassfasadene. På den måten hindrer man solstrålene i å nå inn. Dessverre hindrer man samtidig også at solen hilser på når den trengs som mest, nemlig morgen og kveld. Vil man oppnå effektiv skygge, er skyggegardiner et godt alternativ. Fargen skal helst være hvit og reflekterende. Skyggeduk etc. kan vår montør installere for deg. Kostnaden er mellom 5. – 10.000 avhengig av størrelsen på drivhuset.