PRODUKSJONEN

Drivhus produsert i Sverige

Vi kan overvåke produksjonen og redusere transporten

Vårt snickeri och måleri

Snekkeriet
Sweden Green House produserer drivhusene og oransjerienehos i Usta. Nærheten til Stockholm gjør at vi kan ha kontinuerlig kontakt og overvåke produksjonen nøye. Herfra er det også relativt kort avstand til kunder rundt omkring i hele Norden.

Glassmesteriet
Klas Jansson ble grunnlagt i 1899 i Kronoberg. I 1994 flyttet selskapet til Jordbro utenfor Stockholm hvor de fortsattholder til. I de moderne lokalene er det moderne maskiner og avanserte IT-systemer som tar seg av glasshåndteringen, noe som betyr at selskapet er en av de mest moderne glassgrossistene i Sverige. Vår glassleverandør er ikke ISO-sertifisert, men jobber internt systematisk med både kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.