PRODUKSJONEN

Drivhus produsert i Sverige

Vi kan overvåke produksjonen og redusere transporten

Image

Snekkeriet
Sweden Green House produserer drivhusene og oransjerienehos Lundqvist AB i Gnesta. Snekkerverkstedet har eksistert her i nesten 80 år. Nærheten til Stockholm gjør at vi kan ha kontinuerlig kontakt og overvåke produksjonen nøye. Herfra er det også relativt kort avstand til kunder rundt omkring i hele Norden. Lundqvist AB produserer også møbler av høy kvalitet til både offentlige miljøer og privatkunder. Selskapet jobber på basis av ISO 9001 og ISO 1401.

Glassmesteriet
Klas Jansson ble grunnlagt i 1899 i Kronoberg. I 1994 flyttet selskapet til Jordbro utenfor Stockholm hvor de fortsattholder til. I de moderne lokalene er det moderne maskiner og avanserte IT-systemer som tar seg av glasshåndteringen, noe som betyr at selskapet er en av de mest moderne glassgrossistene i Sverige. Vår glassleverandør er ikke ISO-sertifisert, men jobber internt systematisk med både kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.