Växthusens tekniska utrustning

Sweden Green House kan antingen genom vår egen kompetens eller genom våra montörer hjälpa till att finna de optimala lösningarna – utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss för vidare information.

Bevattning i växthuset

Genom att installera ett automatiskt bevattningssystem kan man lämna sin plantor under några dagar, veckor, utan att de vissnar. Det finns olika automatiska bevattningslösningar som passar bra för växthus.
I odlingsbäddarna kan man lägga droppslangar som har hål med jämna mellanrum. För bäst effekt bör droppslangarna myllas ner i jorden. Förutom att de då inte syns, når vattnet snabbare ner till växternas rötter. Ett annat sätt att sköta bevattningen är att installera ett system med två slangar, en grövre matarslang och en smalare fördelarslang. Från matarslangen läggs avstickare med fördelarslang till de områden som ska bevattnas. Droppmunstycken och sprinkler monteras på fördelarslangen efter behov. Det går även att sätta dit munstycken på matarslangen. Det finns en rad kopplingar och tillbehör som gör systemet flexibelt och enkelt att förändra.
Bevattningen kan anpassas till varje växts behov genom att man väljer ett munstycke som avger lämplig mängd vatten. Blindpluggar täpper igen hål i slangen när du inte längre vill ha en avstickare just där. Flödeskontroller är små kranar som gör att du kan reglera vattnet i slingorna. Med hjälp av en timer styr du sedan bevattningen. Med ett programmeringsbart tidur kan du lägga in bevattningsperioder en eller flera gånger under en dag eller en vecka. Bevattning som styrs av ett programmeringsbart ur kostar cirka  2 000 kr inkl. moms.

Värme i växthuset

4Enuppvärmningsanordning förlänger säsongen betydligt. Det mest praktiska är en värmefläkt, gärna ställbar mellan 1000W och 2000W. Man kan slå till värmen manuellt när det behövs, men för att slippa ständig passning är en termostatstyrning bekväm. Man kan använda värmefläktar med inbyggd termostat, men dessa har inte speciellt noggrann reglering då termostaten är för nära värmekällan och påverkas av denna. Betydligt bättre är att ha en separat termostat som placeras längre bort från elementet. Fläkten i värmeaggregatet måste gå kontinuerligt, även när fläkten inte värmer, för att undvika skador på växterna. Vill man inte använda kontinuerlig uppvärmning för att förlänga säsongen kan man ha en frostvakt. Man kan då starta säsongen lite tidigare Tillväxten på grödorna kan tillfälligt avstanna under kalla perioder men frostvakten förhindrar att de dör. Eller varför inte mura in en braskamin i en vägg eller sätta in en fristående kamin eller kakelugn. Se vår vackra kakelugn

Takfönstren kan regleras med vaxfyllda automatiska fönsteröppnare, dessa kostar 500 kr per styck. Man kan ocså reglera värmen med elektriskt styrda öppnare, en anläggning som styr 2 fönster kostar cirka 10 000 kr, monterat och klart. Det finns också sådana som reagerar på luftfuktigheten.

Ventilation av växthuset

Växthus skaffar man sig ju för att kylan är ett problem, men även värmen kan vara ett problem. Ventilationen är också viktig för att skapa en sund miljö och förhindra sjukdomar, bl.a. mögel. Det brukar bli kondens vår och höst då nätterna är så mycket kallare än dagen. Det är därför viktigt med en god ventilation. Ett växthus bör vattnas på morgonen för att hindra det blir så fuktigt på nätterna. At ha ventiler i muren är bra för det ökar genomluftningen när du har temperaturskillnad mellan ute och inne. En springa i taket, även nattetid, innebär att kondensen inte blir besvärande. Men helt kan du nog inte undvika den. Man kan vid sidan av vädringsfönstren använda fläktar för att förbättra ventilationen. En tillräckligt kraftig fläkt bör ha en motoreffekt av 40-100 W. Reglerbara ventiler monteras lämpligtvis i sockeln. Olika byggnadavårds butiker säljer vackra ventiler. Sweden Green House ger råd om detta.

Takfönstren kan regleras med vaxfyllda automatiska fönsteröppnare, dessa kostar 500 kr per styck. Man kan ocså reglera värmen med elektriskt styrda öppnare, en anläggning som styr 2 fönster kostar cirka 10 000 kr, monterat och klart. Det finns också sådana som reagerar på luftfuktigheten.

Skuggning av växthuset

Det traditionella sättet är att kalka växthuset, man förhindrar att solstrålarna når in. Tyvärr förhindrar man då också att solen tittar in när det som bäst behövs, på morgnar och kvällar. Om man vill åstadkomma effektiv skugga är istället gardiner bra. Färgen ska helst vara vit och reflekterande. Skuggväv kan våra möntörer installera, kostnaden är cirka 5 -10 000 kr, beroende på växthusets storlek.