arkitektkontoret


Med mer än 20 - års erfarenhet av tillverkning och byggnation av växthus och orangerier så hjälper vi dig gärna att förverkliga dina drömmar och behov. Magnus har även under flera år varit verksam som arkitekt och hjälpt många nöjda kunder med allt från bostads-till fritidshus.

Image

Bygglov

Vi hjälper dig att ta fram de ritningar och underlag som din kommun kräver för en komplett ansökan. 

För att handläggningen av ditt bygglov/bygganmälan ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att handlingarna är korrekta. 

Följande handlingar behövs:
 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Plan-fasad och sektionsritningar
 • Tekniskbeskrivning?
Ritningarna ska vara:
 • Ritade i skala 1:100 och innehålla information om vad som finns på ritningen
 • Gärna ha ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

Ibland krävs dt en kontrollansvarig. Magnus kan inom ramen för sitt företag vara det, han är certifierad kontrollansvarig enligt PBL, registrerad hos Boverket med behörighetsnr SC1443-13.

Vill du läsa mer om när bygglov krävs…..länk till dagboken?

Vill du läsa mer om hur bygglovsprocessen går till ….länk till dagboken

Vi tar fram de underlag som din kommun kräver vilka du skriver under och skickar in. För ett enklare bygglov för debiterar vi 3 000 kr.

Är det ett krångligare bygglov, där vi måste ta fram nya ritningar, hantera strandskydd etc så debiterar vi 5 000 - 10 000 kr beroende på dess omfattning.

Vill du söka bygglov själv så kontakta oss om du önska bygglovsritningar

Magnus ritar växthus och orangerier

Rådgivning

Vi vill gärna hjälpa dig att finna en lösning som passar just dig. Vi lyssnar på dig och utifrån det, tomtens förutsättningar, boningshusets utseende etc lämnar vi förslag på modell, placering, färgsättning etc.

Vi träffar dig gärna- olika möjligheter finns.

Hembesök
I möjligaste mån kan vi besöka dig och på plats diskutera en optimal lösning. Är det ett växthus som ska anslutas mot ditt bostadshus mäter vi en ditt hus för att föreslå bästa modell utifrån husets arkitektur och mått. 

Besöka oss
Ni är välkomna till vårt visningshus i Nacka i Storängen. Bor ni inte i närheten har vi visningshus från norr till söder, se länk till det. Antingen kan husets ägare svara på dina frågor – eller så ringer du oss när du är på plats.

Teamsmöte
Ett teamsmöte kan vara ett bra alternativ. Med paddan eller telefonen kan vi visa dig växthuset och du kan visa oss din tomt och bostadshus

Telefonsamtal
Med ett telefonsamtal kan man komma långt, speciellt när vi innan samtalet erhåller ritningar eller skisser och bilder.

Öppet växthus
Vi har före Corona restriktionerna haft öppet växthus cirka en gång per månad. Vi hoppas att kunna snart fortsätta med det i Växthuset i Nacka eller i ett av våra visningsväxthus.

Magnus ritar växthus och orangerier

Arkitektritade växthus

Vill du kan vi naturligtvis arkitektrita ditt växthus utifrån dina önskemål, även om våra andra växthus medger stor flexibilitet. Det kan vara att växthuset ska anpassas till befintliga murverk, fasader eller vara större än 40 Kvm. Vi tar då fram konstruktionsritningar till vårt snickeri samt bygglovsritningar inför ansökan om bygglov. Växthusen dimensioneras, precis som våra andra växthus, efter lokal snölast och stormbyar.

Eva i trädgården framför sitt växthus i trä.

Byggnadsvård

Våra växthus tar avstamp i hur växthusen sett ut historiskt- de passar därför synnerligen väl in i olika kulturhistoriskt intressanta miljöer. 

Eva har ett förflutet på Riksantikvarieämbetet och har därmed kunskap och erfarenhet om vårt kulturarv. Vi har genomåren anpassat olika växthus för att på bästa sätt passa i olika slotts- och herrgårdsmiljöer

Helena hjälper dig att inreda växthus

Inför byggnationen av ett orangeri på Sjernsundslott gav vitterhetsakademin oss uppdraget att förslå lämplig placering utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. I denna förstudie lyftes platsen historia fram och utifrån det och en beskrivning av växthusens och orangeriernas historia föreslogs lämplig placering och modell. 


Trädgård och anläggning

Bla bla Karin får skriva
Helena hjälper dig att inreda växthus

Inredning

Sweden Green House har en inrednings tjänst för växthus. Det innebär att den som behöver råd och idéer kan få hjälp med att förverkliga sina växthusdrömmar. Det gäller både dig som redan har ett växthus eller ett orangeri och behöver nya idéer, och dig som står i begrepp att investera i ett. Vi utgår från de behov och de målbilder som du har med ditt växthus.

Förr var växthuset en plats för odling medan man umgicks i orangeriet eller vinterträdgården. Vi tycker att dessa aktiviteter ska integreras i växthuset så att du ska kunna använda det året runt, så långt det är möjligt. Vi hjälper dig att få ihop alla aktiviteter så att din växthusinredning både blir funktionell och vacker. Proportioner och avstånd spelar stor roll när man inreder för odling, umgänge och vila. Den befintliga trädgården och området runt om avgör också hur inredningen ska se ut eftersom ute och inne hör ihop i det transparenta glashuset.

Genom åren har vi också samlat på oss kunskap och kännedom om olika möbler och inredningsföremål som passar i den fuktiga växthusmiljön. Utifrån dina önskemål skapar vi en harmonisk helhet som passar just din personlighet. Vi kan också hjälpa till med platsbyggda lösningar.

SÅ HÄR GÅR DET TILL RENT PRAKTISKT:
 • Vid det första mötet får vi ner drömmar till konkreta mål. Vi diskuterar önskemål, behov och möjligheter.
 • Därefter utarbetar vi ett förslag.
 • I steg tre presenterar vi ett förslag i bild och text med både fast och lös inredning, möbler och belysning. Därefter bestämmer vi gemensamt hur vi ska gå vidare.
 • Nästa steg är det slutgiltiga godkännandet, betalning av handpenning och beställning.
 • Nu kommer vi till leveransperioden med sin slutbetalning och avstämning. I det här steget går vi också igenom om det behöver göras några kompletteringar.

Låter detta intressant? Kontakt i så fall Helena Kaasik på info@swedengreenhouse.com så bokar vi ett möte.

Helena hjälper dig att inreda växthus