Tillverkningen

Växthus tillverkade i Sverige

Vi kan övervaka produktionen och minimera transporterna


lokalen i usta

Vårt snickeri i Usta
Sweden Green House tillverkar växthusen och orangerierna i Sverige, i närheten till Stockholm. Det innebär att vi kan ha en fortlöpande kontakt och övervaka produktionen. Att företaget är beläget mitt i Sverige innebär också att transporterna till våra kunder runt om i Sverige minimeras och därmed minimeras miljöbelastningen. Vårt snickeri ligger i Sörmlands böljande landskap, insprängt ibland hästhagar och med en vacker sjö som närmaste granne. 

glasmästeriet logo

Glasmästeriet
Klaes Jansson  grundades 1899 i Kronoberg, 1994 flyttade företaget till Jordbro utanför Stockholm där de allt jämnt är stationerade. I de moderna lokalerna finns moderna maskiner och avancerade IT-system för glashanteringen vilket innebär att företaget en av de mest moderna glasgrossisterna i Sverige. Vår glasleverantör är inte ISO-certifierade men arbetar internt systematiskt med både kvalitet, miljö och arbetsmiljö.