Tillverkningen

Växthus tillverkade i Sverige

Vi kan övervaka produktionen och minimera transporterna


Image

Snickeriet
Sweden Green House tillverkar växthusen och orangerierna på Lundqvist inredningar i Gnesta. Snickeriet har funnits i Gnesta i nästan 80 år. Närheten till Stockholm innebär att vi kan ha en fortlöpande kontakt och övervaka produktionen. Att företaget är beläget mitt i Sverige innebär också att transporterna till våra kunder runt om i Sverige minimeras och därmed minimeras miljöbelastningen. Lundqvist inredningar tillverkar också möbler av hög kvalitet till såväl offentliga miljöer som privata kunder. Företaget arbetar utifrån Lundqvist snickerier arbetar Utifrån ISO 9001 och ISO 1401.

Glasmästeriet
Klas Jansson  grundades 1899 i Kronoberg, 1994 flyttade företaget till Jordbro utanför Stockholm där de allt jämnt är stationerade. I de moderna lokalerna finns moderna maskiner och avancerade IT-system för glashanteringen vilket innebär att företaget en av de mest moderna glasgrossisterna i Sverige. Vår glasleverantör är inte ISO-certifierade men arbetar internt systematiskt med både kvalitet, miljö och arbetsmiljö.