I de uterum och vinterträdgårdar vi designar använder vi isolerglas med argonfyllning som har en god värmeisolerande förmåga. Uterummen kan vara fristående, anpassas eller byggas samman med en annan byggnad. Det går också att bygga en del av växthuset med isolerglas. Olika väggpartier kan vara uppmurade eller klädda med panel. Vi kan utforma uterummen- vinterträdgårdarna med sadeltak, pulpettak eller med andra lösningar. Avseende storlek, takvinkel etc läs mer under Växthus och orangerier med sadeltak respektive pulpettak eller under Arkitektritade växthus.
Orangerie med isolerglas -uterum
Uterum på terass inrett med korgstolar
Tända ljus i ett uterum

PRODUKT INFORMATION FÖR ARKITEKTRITADE UTERUM & VINTERTRÄDGÅRDAR

För mer generell information om våra växthus och orangerier hänvisar vi till växthus och orangerier.

Bredd
Valfritt

Längd
Valfritt

Takvinkel
Valfritt

Dörrar 
Du väljer var dörren ska placeras och om du vill ha en enkel- och/eller pardörr. Vi tillverkar isolerdörrarna såsom spegel – helglasdörrar.

Glas
Vi använder isolerglas med argonfyllning. Glasens tjocklek är beroende av uterummets utformning. Glasen förankras med stållister i taket och för det allra mesta även på väggarna.

Övrigt
Växthuset kan utformas helt i glas eller med olika väggpartier klädda med panel eller murverk.

Pris
Vi lämnar gärna en offert – prisbilden är beroende av uterummets mått och utformning. Kontakta oss gärna.

Bygglov
Köpa växthus
Välja växthus
Bygga växthus
Besöka växthus
Bildgalleri