VÄLJA VÄXTHUS & orangeri

VAD SKA DU TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER VÄXTHUS OCH ORANGERI?

Hur du ska använda ditt växthus är utgångspunkten!

Användningssättet samt såväl bostadens som trädgårdens storlek och karaktär avgör många gånger hur stort växthus du ska välja. Växthusen och orangerierna kan vara fristående eller sammanbyggda med ett hus. Naturligtvis hjälper vi dig gärna att välja växthus eller orangeri.
Skapa stilen

Skapa stilen guidebok

Med den här guiden vill vi inspirera er att skapa en unik stil i växthuset. Ganska snart kommer du att inse att inget växthus är det andra likt beroende på vilka tillval som gjorts. I guideboken "Skapa stilen" kan ni också se olika ventiler,  balkstilar, dörrmodeller och mer!

Besök vårt arkitektkontor om du vill ha hjälp med utformning eller inredning av ditt växthus.

Image

VÄLJ RÄTT STORLEK

De flesta väljer att skapa ett växthus med utrymme för flera aktiviteter. Det är bra att bestämma vilket som är huvudsyftet med växthuset innan man planerar utformningen. Generellt kan man säga att vi aldrig hört klaga över att växthuset är för stort. Däremot hör vi ofta det motsatta. Tänker du att du bara ska odlad så upptäcker du ganska snart att växthuset är mer än en stor drivbänk. Man upptäcker hur behaglig atmosfären är, hur vackert det blir med alla växter, hur gott det luktar från jord, blommor och blad och hur härligt det är att duka upp till olika fester mot en bakgrund av rådnande tomater och mogna vindruvklasar. Ett som är säkert är att ju mer volym desto bättre trivs vi människor och våra blommor och blad. Läs mer om att inreda i växthus och att odla i växthus.
Odlingar i växthus
Växthus med kamin

VÄLJ RÄTT PLATS

Ett växthus är ett vackert inslag i trädgården, men det är viktigt att det placeras så att det harmoniserar med de övriga husen och med trädgårdens struktur. Om växthuset ska användas för middagar kan det vara bra att placera det i närheten av köket. Ska det vara en lugn och avskild plats där tankat och idéer kan frodas så kanske du vill gå genom daggfuktigt gräs för att komma till växthuset. Vi hjälper gärna till och kan komma med goda idéer.

växthus i en trädgård
svart växthus mot en rosa vägg

Ljuset är betydelsefullt för ett lyckat odlingsresultat. En genomtänkt placering där man strävar efter maximalt ljus är därför av stor vikt. Om växthuset står med gavlarna i riktningen norr – söder får man ett bra ljusinsläpp. En alltför solbelyst plats medför att växthuset snabbt blir upphettat med risk för att plantorna brännskadas – och du med. Vandrade skugga är därför att föredra, det vill säga att växthuset får skugga någon del av dagen. Att anlägga köksträdgården i närheten av växthuset är alltid vackert. Ett plank utanför växthuset där redskapen prydligt hänger på rad blir i sig som en installation och förstärker ditt odlingsintresse.


VÄLJ RÄTT MODELL

Vilken modell du väljer på ditt växthus är beroende av den omgivande miljön. Bor du i ett gammalt hus passar det kanske bäst med ett traditionellt växthus med spröjsade dörrar. Bor du i ett modernt hus så kanske ett växthus med pulpettak och helglasdörrar passar bäst.  Naturligtvis ger vi dig råd, kontakta oss gärna.

Fristående växthus

Växthus och en grön utemöbel

Växthus med sadeltak erbjuder bra odlings-utrymme längs långsidorna och utnyttjar solljuset maximalt. Du kan mura upp en långsida eller gavel om du till exempel vill ha insynsskydd från grannarna.

Växthus mot en vit timmervägg

Växthus med pulpettak är ofta lite smalare än växthus med sadeltak. Växthus med pulpettak lämpar sig väl att ansluta till bostadshuset – med isolerglas blir det som ett extra rum – året runt!

Arkitektritat orangeri

Arkitektritat växthus med asymmetriskt tak. Växthus är byggt på en gammal mur- där det tidigare funnits ett växthus.

VÄXTHUS OCH ORANGERIER SAMMANBYGGT MED BOSTADSHUS ELLER FÖRRÅD

Växthus i engelskt rött
Växthus sammanbyggt med förråd
Grönt växthus mot gult hus

Vill man utöka bostadsytan så varför inte bygga till ett växthus – uterum. Förser man växthuset med isolerglas blir det varmt och skönt året runt. I det isolerade uterummet kan du  år från år bevara dina frostkänsliga växter. Man kan också bygga samman växthuset med ett förråd, gästhus eller varför inte ett utekök.


VÄLJ RÄTT KULÖR

Vi har tagit fram sju olika nyanser som vi tycker passar in i trädgårdsgrönskan och som stämmer med olika arkitekturstilar. Har du ett bostadshus med modernare arkitektur kanske du föredrar en gråsvart eller brunt växthus medan den som bor i ett hus från sekelskiftet kanske föredrar att matcha det med ett klassiskt vitt odlingshus. För den som är lite mer djärv i sin smak har vi också tagit fram en röd och en grön nyans.
Olika kulörer för växthus

De stållister som vi förankrar glasen med kan pulverlackas i önskad kulör eller vara olackade.

I växthus med enkelglas så förankras glasen på väggarna med kitt. Vi använder ett kitt från Leif Arwidsson som finns i olika kulörer men det kan också målas över med linoljefärg

Långsidan på ett tegelstens rött växthus
Ett vitt växthus på Wij trädgård
Grönt växthus med lavendel
Långsidan på ett tegelstens rött växthus
Ett vitt växthus på Wij trädgård
Grönt växthus med lavendel
Det gröna växthuset vi byggt för Handelsträdgården Löfstad slott.

VÄLJ VÄXTHUSDÖRRAR

Dörrarna finns som enkeldörr och pardörr och kan placeras på långsidan och/eller gaveln. Höjden på dörrarna kan anpassas till vald höjd på långsidan. Enkeldörren är 80 cm – du kommer därför in med en skottkärra. Med en dörr på vardera gaveln får du en bra ventilation av växthuset. Med pardörrar förstärker du känslan av att inne och ute flyter ihop. Normalt har växthusen ventilationsluckor på taket, de kan styras manuellt eller automatiskt. Luckorna kan öppnas utan att el installeras. En kolv i öppnaren reagerar på värme och öppnar fönstret. Vill du ha ett fönster på någon av väggarna går också det bra. Läs mer om dörrar och dess placering.

vit spegeldörr med spröjs till växthus
En helglasdörr till ett vitt växthus

BYGGLOV OCH ROT-AVDRAG FÖR VÄXTHUS OCH UTERUM

Växthus omfattas av samma regler avseende bygglov som andra hus, även avseende Attefalls hus och bygglovsfria hus. Vår uppfattning är att man är positiv till dessa genomsiktliga byggnader på byggnadsnämnderna. Vi kan hjälpa er med att söka bygglov/bygganmälan om ni så önskar. Fristående växthus omfattas inte av rotavdrag men det gör ett växthus – uterum som byggs samman med bostadshuset.