Attefall

HUR STORT FÅR ETT ATTEFALLHUS VARA?

Låt drömmen bli verklighet – med en enkel bygganmälan till din kommun


Du som har ett en-eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på upp till 30 kvadratmeter med en maximal höjd på 4 meter. Du får också göra en tillbyggnad med en bruttoarena på högst 15 kvadratmeter. 

Om du uppför Attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga Attefallshuset utan bygglov.

Vid anmälan av Attefallshus ska du ange att gäller ett en komplementbyggnad (inte komplementbostadshus).

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Du hittar all information på Boverkets hemsida

Tillbyggnaden får användas som växthus. De finns olika varianter av växthus som uppfyller de krav som ställs. Nedan finns några exempel. Naturligtvis kan vi också rita och tillverka efter särskilda önskemål.

I särskilt värdefulla områden kan det vara så att inga Attefallshus får byggas, varken komplementbostadshus eller komplementbyggnad. Därför är det alltid klokt att kontrollera vad som gäller för området där du tänkt bygga växthuset.

Attefallväxthus  i tallskogen
3.5 x 6.9 m - 24 kvm
Attefallväxthus  i tallskogen
4.3 x 6.9 m - 30 kvm

VILKET BREDD OCH LÄNGD PÅ VÄXTHUSET SKA JAG VÄLJA?

Det finns flera aspekter på hur ditt växthus bör utformas . Vilken längd och bredd växthuset ska ha och hur dörrarna ska placeras är beroende av hur din trädgård är planerad och hur de omgivande husen ser ut. En annan viktig aspekt är hur du tänker använda växthuset och hur du vill möblera det. Läs mer om att välja växthus.
Victoria Skoglunds växthus med helglasdörr
växthus som arbetsplats
Växthusritning pardörr på gavelsidan
Växthusritning pardörr på långsidan
När en dörr placeras på långsidan krävs en sidohöjd på 2,2 meter vilket innebär att växthuset blir 4,2 meter, alltså högre än 4,0 meter. För att klara maximal nockhöjd på 4 meter så har vi tagit fram ett växthus med 33 graders som blir 3,8 meter högt.

PRODUKTINFORMATION FÖR VÄXTHUS – ATTEFALL

För mer generell information om våra växthus och orangerier hänvisar vi till växthus och orangerier.

Växthus med sadeltak- fristående – högst 30 kvm
3,5 m x 7,8m - 27 kvm 
4,3 m x 6,9 m - 30 kvm
Takvinkeln är 33 eller 39 grader beroende på var dörren placeras

Växthus med pulpettak – fristående växthus – högst 30 kvm
3,5 m x 7,8 m – 27 kvm
3,9 m x 7,3 m - 29 kvm
Takvinkeln är 22 eller 15 grader

Växthus med sadeltak- fristående – högst 25 kvm
3,5 m x 6,9 m  eller 4,3 m x 5,6 m eller 5,2 m x 4,8 m

Växthus med pulpettak – fristående växthus – högst 25 kvm
3,0 m x 7,8 m eller 3,5 m x 6,9 m

Växthus med sadeltak – sammanbyggt med bostadshuset – högst 15 kvm 
2,6m x 5,6 m eller 3,5 m x 4,3 m

Växthus med pulpettak – sammanbyggt med bostadshuset – högst 15 kvm 
2,6 m x 5,6 m eller 3,0 m x 4,8 m

Takvinkel
Växthus med sadeltaket har takvinkel  39 grader. Växthus med pulpettak  har 22 graders takvinkel.

Dörrar
Du väljer var dörren ska placeras och om du vill ha en enkel- och/eller pardörr. Vi tillverkar spegel-, helglas- och isolerdörrar.

Övrigt
Växthuset kan utformas helt i glas eller med olika väggpartier klädda med panel eller murverk.

Pris
Från cirka 12 000 kr inkl. moms  per kvm golvyta (utvändigt mått). Vi lämnar gärna en offert och lämnar gärna goda råd i ditt val av växthus.

Köpa växthus
Välja växthus
Bygga växthus
Besöka växthus
Bildgalleri