Vårt växthus på Skansen

På Skansen byggde vi ett av våra första växthus. Skansen använder det för att dra upp plantor på våren. Under sommaren har man olika utställningar i växthuset.