VÄXTHUS OCH ORANGERIER Utan bygglov

HUR STORT FÅR ETT VÄXTHUS UTAN BYGGLOV VARA?

Small is beutiful – du får plats med både gurka, tomater, bord och stolar


Vi har anpassat växthusets mått efter friggebodsstandard, de är 15 kvm stora vilket är största ytan för en friggebod. Växthusen är 3,0 meter höga som är högsta höjden för en friggebod, räknat från medelmarknivå. Du väljer om du vill ha ett växthus med sadeltak eller med pulpettak. Växthuset ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad. Om du vill placera ditt växthus närmare gränsen än 4,5 meter krävs att grannarna godkänner detta.

VÄXTHUS UTAN BYGGLOV MED SADELTAK

Växthus utan bygglov -vit målat

VÄXTHUS UTAN BYGGLOV MED PULPETTAK

Växthus utan bygglov med ett pulpettak

För produktinformation hänvisar vi till Växthus med pulpettak 


PRODUKT INFORMATION FÖR VÄXTHUS UTAN BYGGLOV

Generell information
För mer generell information om våra växthus och orangerier hänvisar vi till växthus och orangerier.

Bredd
Växthus har bredden 3,5 meter.

Längd
Växthuset  har längden 4,3 meter, dvs  10 sektioner. Varje sektion är 42,5 cm lång.

Takvinkel
Växthuset har 33 graders takvinkel. Höjden på växthusen blir då 3 meter.

Övrigt
Växthuset kan utformas helt i glas eller med olika väggpartier klädda med panel eller murverk.

Vädringsfönster
Det finns fyra vädringsfönster, placerade på taket

Dörrar
Du väljer om du vill ha en  spegeldörr eller en helglasdörr-  enkeldörr eller pardörr.

Glas
Härdat glas i tak och väggar.

Växthussockel
Växthuset placeras på en 40 cm hög sockel.

Pris
Från cirka 12 000 kr inkl. moms  per kvm golvyta (utvändigt mått). Priset är beroende på vilka tillval du gör. Vill du ha en mer utförlig prislista. Vi lämnar gärna en offert och lämnar gärna goda råd i ditt val av växthus. Kontakta oss gärna.

Köpa växthus
Välja växthus
Bygga växthus
Besöka växthus
Bildgalleri