VÄXTHUS OCH ORANGERIER Utan bygglov

HUR STORT FÅR ETT VÄXTHUS UTAN BYGGLOV VARA?

Small is beutiful – du får plats med både gurka, tomater, bord och stolar


Vi har anpassat växthusets mått efter friggebodsstandard, de är 15 kvm stora vilket är största ytan för en friggebod. Växthusen är 3,0 meter höga som är högsta höjden för en friggebod, räknat från medelmarknivå. Du väljer om du vill ha ett växthus med sadeltak eller med pulpettak. Växthuset ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad. Om du vill placera ditt växthus närmare gränsen än 4,5 meter krävs att grannarna godkänner detta.

VÄXTHUS UTAN BYGGLOV MED SADELTAK

Växthus utan bygglov -vit målat

VÄXTHUS UTAN BYGGLOV MED PULPETTAK

Växthus utan bygglov med ett pulpettak

För produktinformation hänvisar vi till Växthus med pulpettak 


PRODUKT INFORMATION FÖR VÄXTHUS UTAN BYGGLOV

Generell information
För mer generell information om våra växthus och orangerier hänvisar vi till växthus och orangerier.

Bredd
Växthus har bredden 3,5 meter.

Längd
Växthuset  har längden 4,3 meter, dvs  10 sektioner. Varje sektion är 42,5 cm lång.

Takvinkel
Växthuset har 35 graders takvinkel. Höjden på växthusen blir då 3 meter.

Vädringsfönster
Det finns fyra vädringsfönster, placerade på taket

Dörrar
Du väljer om du vill ha en  spegeldörr eller en helglasdörr.

Glas
Härdat glas i tak och väggar. Glasen förankras med trälister.

Växthussockel
Växthuset placeras på en 30 cm hög sockel.

Pris för en byggsats
Sadeltaksväxthus; 108 000 kr inkl. moms – med helglasdörr

Köpa växthus
Välja växthus
Bygga växthus
Bildgalleri