Växthuset är trädgårdshjulets nav.

Växthus i Attefallsstorlek.

Växthuset har blivit ett självklart trädgårdsnav. Men vad är ett nav utan ekrar? Ekrar som gör navet till medelpunkten i den omgivande trädgården – hjulet.

Vi har haft särskilt fokus på växthusets förstubro och närmiljön. Valt såväl krukor som växter med extra omsorg. Viktigt är att ha helikopterperspektiv och inte bara utgå från det håll man oftast närmar sig – utan från alla riktningar. Inte minst baksidan. Lovar att det är detaljer som gör avtryck till en solid helhet. Såväl i funktion som för ögat! Omsorg är också att tänka på förbipasserande. Följ med på en rundvandring runt växthuset …
Linnétagetes i rabatt framför växthus.
Alla vägar bär till Rom. I vårt fall är det växthuset som är Rom – navet i vår trädgård. De grusade och terrasserade omgivningarna, med busigt omkringrullande buxbomsklot, lyfter fram glashuset. Ett tips: satsa på förgrundens ymniga ”Linnétagetes”. Ren kärlek!
Förstubro framför växthus.
På förstutrappan spelar Signe Persson-Melins mästerverk ”Gråsippa”, i sandgjuten aluminium för Byarumsbruk, alltid huvudrollen. Året runt. Bestyckad med vad som är aktuellt för säsongen. Just nu frösådda ”sommarljus”.
Blå agaåpanthus i rabatt.
Växthusets tillfartsväg från köksentrén, via köksträdgården, får ett visst mått av dramatik med ett dubbelt draperi av agapanthus. I förgrunden de klassiskt blå och i nästa lager – vita!
Växthus från sidan.
Förstutrappan i mitten flankeras av fasta odlingsbäddar på båda sidor. Bäddar som ramas in av en låg buxbomshäck. Meningen är att jätteverbena ska ligga som bakgrund och bilda ett lilaskimrande moln mot växthusets vägg – dock angripna av skadedjur denna säsong …
Vattenkannor i plast.
Direkt efter den grusplan som omger växthuset tar en stor klipphäll vid på vilken vi låter vattentrappan från Virbela Ateljé klättra. Inget är så rogivande som ljudet av porlande vatten och bonusen är ett fågelbad i fem våningar. Här samsas talgoxar, blåmesar, gråsparvar och koltrastar. Bakom vattentrappan syns hela den nu utlokaliserade familjen ”Myrten”. Höst, vinter och vår kan de inte ha det bättre än inne i växthuset, så länge termometern står på rätt sida om nollan, men nu sommartid härdas de och får förnyad växtkraft av den svenska sommaren. Sol, vind, regn, hetta, nattkyla …
Vattentrappa mot klippa.
Precis till höger om vattentrappan – i den klippskreva som bildades när vi sprängde bort en bit av berget för att få en ultimat placering av växthuset – trivs medelhavsväxter som olivträd och oleander/nerium. Dessutom en utmärkt läsplats i lä och skyddad för i princip alla vindar – särskilt den så förhärskande sydvästan.
Växter i kruka vid sidan om klippa.
Precis till höger om vattentrappan – i den klippskreva som bildades när vi sprängde bort en bit av berget för att få en ultimat placering av växthuset – trivs medelhavsväxter som olivträd och oleander/nerium. Dessutom en utmärkt läsplats i lä och skyddad för i princip alla vindar – särskilt den så förhärskande sydvästan.
Nerium i betongkruka.
En förtydligande bild av klippskrevan med en nyplanterad wisteria/blåregn, längst till höger, som vi tänker ska få klättra upp över berget och vidare upp i de ovanliggande bokträden. Oleanderns vita blommor lyser som irrbloss – särskilt i skymningen.
Tunne med olivträd.
Slutligen växthusets sydvästgavel och klippskrevans avslutning som gränsar mot grannens tomt. Ett vanligt enkelt armeringsnät ska i sinom tid ska bli till en grön vägg av murgröna.
Föregående inläggNästa inlägg

Dela

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.