Ytbehandling av växthusen

Vad vi kan hjälpa till med

Vi kan måla ditt växthus i vilken NCS kulör du önskar. På traditionellt vis handmålas växthuset med linoljefärg. Ändträet impregneras med linolja. Tre lager behövs för god täckning. De små liggsår som uppkommer vid målningen på vår verkstad och de eventuella mindre transportskador som kan uppkomma bättringsmålas efter monteringen.

Vi tipsar

Som grundering används Fasadfärg från Kulturhantverkarna blandad med 20 % terpentin. Andra strykningen görs med fasadfärgen blandad med 10 % terpentin. Det tredje lagret målas med outspädd färg.

Linoljefärg är som färgtyp miljövänlig, åldras vackert och är penetrerande, vilket innebär att virket ges ett betydligt bättre skydd än med konventionella färgtyper. En linoljefärg flagnar inte och över tid är underhållet både billigare och enklare jämfört med en konventionell färg.

Om växthuset önskas i en annan kulör än vitt kan man beställa färg från Kulturhantverkarna i valfri kulör ur NCS-skalan. Då blandas er färg på fabriken med äkta jord- och mineralpigment. Med målning med linoljefärg säkerställs att ert växthus får ett fullgott träskydd, ett enkelt underhåll och en levande yta som åldras vackert.

Målningen av växthusen

kulturhantverkarna_antikmassan-11_1200-1024x661Linoljefärg ska målas tunt med bara lite färg på penseln. När färgen målas för tjockt torkar den mycket långsamt, penseldragen blir tydliga och resultatet kan bli flammigt och färgen skinna sig. Färgen tål då inte heller nötning lika bra. Använd en pensel med äkta, styv svinborst, gärna oval till formen. Vill man inte se kvistarna så sätt shellack på dem. Doppa bara yttersta delen av penseln i färgen. Färgen stryks med hårt penseltryck.

Efter första lagret ska färgen inte täcka helt. Ytan blir helt matt. Efter andra lagret går det fortfarande att se glansskillnader vid kvistarna efter shellacken. Efter tredje lagret blir färgen helt täckande eller nästan täckande, beroende på vilken kulör och hur tunt färgen är struken. För extra fin yta kan man putsa lätt med fint sandpapper mellan varje strykning.

Det är viktigt att ändträet får suga upp tillräckligt med färg så att träet mättas. Förslagsvis målas första och andra lagret innan monteringen. Eventuellt kan takets reglar samt hatt och balk målas en tredje gång innan montage, dessa är ju svårare att nå. Efter montage tätas mötet mellan hörnstolpe 13 och högben 14, mötet mellan syll och vägg – och gavelreglar samt mötet mellan gavel- och långsidans syll tätas med oljespackel. Skruvhål och eventuella kvisthål tätas också. Därefter målas det tredje lagret. Penseln rengörs bäst genom att den doppas i terpentin. Där efter tvättas den noggrant med koncentrerad såpa och ljummet vatten.

Kulörer

Linoljefärg, färgnyanser, växthusI samarbete med vår färgleverantör  har vi tagit fram sex olika nyanser som vi tycker passar in i trädgårdsgrönskan och som stämmer med olika arkitekturstilar. Har du ett bostadshus med modernare arkitektur kanske du föredrar en gråsvart eller brunt växthus medan den som bor i ett hus från sekelskiftet kanske föredrar att matcha det med ett klassiskt vitt odlingshus. För den som är lite mer djärv i sin smak har vi  tagit fram en röd och en grön nyans.

Färgerna vi använder är från vänster till höger i bilden ovan:
(Tänk på att färgerna ser olika ut på olika skärmar. Bilden ovan ger alltså bara en indikation på hur färgen ser ut i verkligheten.)

Barkmullsbrun(S8010y10R), Havsgräsgrön(S6020G10y), Tegelstensröd(S4550y80R), Herrgårdsgrå(S2502Y), Askgrå(8000N), Stockholmsvit(S0502Y).

Det kitt vi använder finns också i dessa kulörer.

Underhåll

När målningen gjorts i tunna lager kan man måla många gånger eller bättra på målningen utan att få ett sämre resultat. Om träet är dammigt eller smutsigt kan man tvätta med vatten och lite diskmedel (inte målartvätt eller soda).

SparaSpara