Hur ska du placera växthuset?

Fundera över syftet med växthuset och om det spelar roll för placeringen. Fundera på hur man tar sig från huset, ska växthuset placeras i närheten av köket, en altan eller med en vacker utsikt. Ibland kan det vara härligt att gå i daggfuktigt gräs till växthuset. Att gå ut för att komma in en avskild och lugn plats där tankar och idéer kan frodas. Ska det fungera som ett av husets rum? Då är svaret givet.

Är du osäker på hur växthuset ska placeras så kan vi utifrån dina tankar och bilder diskutera den optimala platsen. Har vi möjlighet besöker vi dig gärna.

Ett växthus är ett vackert inslag i trädgården, men det är viktigt att det placeras så att det harmoniserar med de övriga husens placering och med trädgårdens struktur. Ljuset är betydelsefullt för ett lyckat odlingsresultat. En genomtänkt placering där man strävar efter maximalt ljus är därför av stor vikt. Om växthuset står med gavlarna i riktningen norr – söder får man ett bra ljusinsläpp. En alltför solbelyst plats medför att växthuset snabbt blir upphettat med risk för att plantorna brännskadas – och du med. Vandrande skugga är därför att föredra, det vill säga att växthuset får skugga någon del av dagen

Men glöm inte hur viktigt det är att växthusets placering, formspråk och färgsättning anpassas till miljön och de omgivande husen. Även platsen utanför växthuset är viktig att fundera på.

Vill du använda platsen till ett härligt utekök där middagen kan tillredas?

Eller vill du skapa en fin samlingsplats med vackra trädgårdsmöbler. När solens strålar studsar i glaset blir klimatet utanför växthuset även lite varmare än på andra platser i trädgården?

Att anlägga köksträdgården i närheten av växthuset är alltid vackert. Ett plank utanför växthuset där redskapen prydligt hänger på rad blir i sig som en installation och förstärker ditt odlingsintresse.