TJÄNSTER


BYGGLOV, RÅDGIVNING, UNDERHÅLL ...

ARIKITEKTUR & KONSTRUKTION

Förutom att rita och konstruera unika lösningar på växthusstommar kan vi erbjuda tilläggstjänster inom arkitektur och konstruktion. Till exempel kan vi rita komplementbyggnader som ska harmoniera med växthuset, eller rita hela hus där växthusdelen skall utgöra en del.​

​Inom företaget har vi både arkitekt- och konstruktörskompetens och dessutom personal med en bakgrund inom möbelsnickeri, vilket borgar för både kunskap och omsorg om detaljerna. ​

​I större projekt kan vi agera projektledare och konsulter och vid behov kontrollansvariga. Vi månar om helheten, i alla projekt, stora som små. ​

Magnus

MAGNUS WISTRÖM

- Delägare, civillingenjör, möbelsnickare & arkitekt -​

+ 46(0)708 112 081​
Magnus@swedengreenhouse.com

Eva

EVA HALFWORDSON

 - Delägare, byggnadsantikvarie ​​& civilingenjör -​​

+46(0)707 746 199​
Eva@swedengreenhouse.com

Emmanuel

EMMANUEL FERM

- Arkitekt -​

Emmanuel@swedengreenhouse.com​​

BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN​

I de allra flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan för att få sätta upp ett växthus. Du kan själv undersöka vilka regler som gäller där du bor genom att kontakta din kommun.

Om du behöver hjälp kan vi ta reda på villkoren för just ditt växthus och vi kan också hjälpa till med ett eventuellt bygglov eller bygganmälan när det blir aktuellt. Här intill ser du priser på dessa tjänster samt ett exempel på hur en bygglovshandling kan se ut.​

Bygganmälan

Fristående hus
10 000 kr exkl. kostnad för eventuell erforderlig tomtkarta samt myndighetskostnader. Vid köp av växthus bjuder vi på denna kostnad.

Attefallstillbyggnad (tillbyggnad på huvudbyggnad)
15 000 kr exkl. kostnad för eventuell erforderlig tomtkarta, skalenliga fasad- och planritningar samt myndighetskostnader. Vid köp av växthus bjuder vi på 10 000 kr.

Kostnaden är inkl. moms - för eventuella "trassligheter" /utredningar tillkommer kostnad för extra timtid.

Bygglov

Fristående hus
15 000 kr exkl. kostnad för eventuell tomtkarta samt myndighetsuppgifter. Vid köp av växthus bjuder vi på 10 000 kr.

Tillbyggnad
20 000 kr exkl. kostnad för eventuell tomtkarta, skalenliga fasad- och planritningar samt myndighetsavgifter. Vid köp av växthus bjuder vi på 10 000 kr.

Kostnaden är inkl. moms - för eventuella "trassligheter" /utredningar tillkommer kostnad för extra timtid.

Exempel på bygglovshandling

RÅDGIVNING

Växthusrådgivning

Var placeras växthuset bäst i trädgården? Kan det ligga i en slänt? Eller på en berghäll? Blir det för litet i förhållande till bostadshuset – eller kanske för stort? Inför ett växthusköp kan det vara skönt att bolla sina funderingar med någon som ser på platsen med nya ögon.

Vi är vana att titta på både rumslighet och tekniska förutsättningar och kan lotsa dig fram till ett bra beslut kring placering, storlek, utformning och kulör. Hör av dig så bokar vi rådgivning över telefon eller dator, i möjligaste mån gör vi också ett hembesök inför växthusköpet.

Trädgårdsrådgivning

Med ett växthus, orangeri eller uterum förändras också din trädgård. Runt ett vackert hus av glas skapas mikroklimat som ger möjlighet till nya trädgårdsprojekt; drivbänkar, kryddträdgård, mysiga sittplatser i lä med krukplanteringar.

Vill du ta ett nytt grepp om hela trädgården, eller bara planera ytan i anslutning till växthuset så samarbetar vi med flera välrenommerade trädgårdsdesigners som gärna hjälper till. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill boka tid för rådgivning.

Familjen Källman valde att ta ett helhetsgrepp

Img 0597

VÄXTHUSTEKNIK

I alla växthus behövs ett visst mått av teknik för att göra arbetet eller tillvaron trivsam och enkel. Vi kan hjälpa till med råd kring vad som lämpar sig i just ditt växthus. Till exempel är det viktigt med automatik för öppning av vädringsfönster. Utöver det kan bevattningssystem och frostvakt vara till stor hjälp i odlingsarbetet. ​

Till våra växthus medföljer alltid automatiska fönsteröppnare till vädringsfönster i taket. Vi har också bra kontakt med ett flertal leverantörer av bevattningssystem och annan teknik som vi kan rekommendera våra kunder, utifrån olika behov. ​

I större projekt kan vi stå för helhetslösningar där vi tillsammans med kunden analyserar behov och sedan står för projektering, beställning och montage.

Teknisk Utrustning

ÖVERSYN OCH UNDERHÅLL

En av de bästa sakerna med ett träväxthus är att det går att underhålla och därmed kan åldras vackert och värdigt. Underhållet är också en förutsättning för en lång livslängd.

Sweden Greenhouse växthusstommar är av hög träkvalitet och dessutom grundligt behandlade med linoljefärg, vilket ger dem en bra start i livet. Linoljefärg mattas med åren och kan så småningom behöva bättras på.

Vi erbjuder hjälp med både bättringsmålning och eventuell trärenovering av ditt växthus. Hör av dig så kommer vi och gör en översyn och lämnar offert på lämpliga åtgärder.

kontakt