VÅRA VÄXTHUSMODELLER

Sweden Green House har sedan år 2002 designat, tillverkat och byggt växthus och orangerier i trä som vi levererat till kunder i hela Skandinavien.
Med det här vektyget bygger du en modell av ditt växthus och får ett prisestimat.
Växthuskalkylator

VÄLJ RÄTT MODELL

Användningssättet samt såväl bostadens som trädgårdens storlek och karaktär avgör många gånger hur stort växthus du ska välja. Växthusen och orangerierna kan vara fristående eller sammanbyggda med ett hus. Vilken modell du väljer på ditt växthus är beroende av den omgivande miljön. Bor du i ett gammalt hus passar det kanske bäst med ett traditionellt växthus med spröjsade dörrar. Bor du i ett modernt hus så kanske ett växthus med pulpettak och helglasdörrar passar bäst.

Växthus med sadeltak i en trädgård
VÄXTHUS MED SADELTAK erbjuder bra odlings-utrymme längs långsidorna och utnyttjar solljuset maximalt. Växthusen med sadeltak finns i fyra olika bredder; 2,6 meter, 3,5 meter,4,3 meter eller 5,2 meter.
Läs mer
Gavel på växthus med pulpettak
VÄXTHUS MED PULPETTAK är ofta lite smalare än växthus med sadeltak. Växthus med pulpettak lämpar sig väl att ansluta till bostadshuset – med isolerglas blir det som ett extra rum – året runt! Pulpettak finns i fyra olika bredder 2,6 meter, 3,0 meter, 3,5 meter och 3,9 meter.
Läs mer
Arkitektritat växthus på en handelsträdgård
BESPOKE Har du en egen idé? Vi ritar och tillverkar gärna växthusen i andra mått än våra standardmått för att skräddarsy ditt drömväxthus.
Läs mer
Ritning Attefall
Ritning vaxthus med pulpettak
Vaxthus i Oslo

VÄLJ RÄTT STORLEK

De flesta väljer att skapa ett växthus med utrymme för flera aktiviteter. Det är bra att bestämma vilket som är huvudsyftet med växthuset innan man planerar utformningen. Generellt kan man säga att vi aldrig hört klaga över att växthuset är för stort. Däremot hör vi ofta det motsatta. Tänker du att du bara ska odlad så upptäcker du ganska snart att växthuset är mer än en stor drivbänk. Man upptäcker hur behaglig atmosfären är, hur vackert det blir med alla växter, hur gott det luktar från jord, blommor och blad och hur härligt det är att duka upp till olika fester mot en bakgrund av rådnande tomater och mogna vindruvklasar. Ett som är säkert är att ju mer volym desto bättre trivs vi människor och våra blommor och blad.
Odlingar i växthus
Växthus med kamin

VÄLJ RÄTT PLATS

Ett växthus är ett vackert inslag i trädgården, men det är viktigt att det placeras så att det harmoniserar med de övriga husen och med trädgårdens struktur. Om växthuset ska användas för middagar kan det vara bra att placera det i närheten av köket. Ska det vara en lugn och avskild plats där tankat och idéer kan frodas så kanske du vill gå genom daggfuktigt gräs för att komma till växthuset.
växthus i en trädgård
svart växthus mot en rosa vägg

Ljuset är betydelsefullt för ett lyckat odlingsresultat. En genomtänkt placering där man strävar efter maximalt ljus är därför av stor vikt. Om växthuset står med gavlarna i riktningen norr – söder får man ett bra ljusinsläpp. En alltför solbelyst plats medför att växthuset snabbt blir upphettat med risk för att plantorna brännskadas – och du med. Vandrade skugga är därför att föredra, det vill säga att växthuset får skugga någon del av dagen. Att anlägga köksträdgården i närheten av växthuset är alltid vackert. Ett plank utanför växthuset där redskapen prydligt hänger på rad blir i sig som en installation och förstärker ditt odlingsintresse.

BYGGLOV OCH ROT-AVDRAG FÖR VÄXTHUS OCH UTERUM

Växthus omfattas av samma regler avseende bygglov som andra hus, även avseende Attefalls hus och bygglovsfria hus. Vår uppfattning är att man är positiv till dessa genomsiktliga byggnader på byggnadsnämnderna. Vi kan hjälpa er med att söka bygglov/bygganmälan om ni så önskar. Fristående växthus omfattas inte av rotavdrag men det gör ett växthus – uterum som byggs samman med bostadshuset.

Produktinformation

Byggsatsen
Våra växthus och orangerier levereras som en omålad byggsats. Stommen tillverkar vi av långsamtväxande furu, FSC-certifierad. Växthusen är ritade med profiler, fönster, dörrar och konstruktion efter svensk tradition. Profilerna är utformade så att bärigheten blir stor och samtidigt ger ett smäckert och lätt intryck, de är tillsågade i rätta längder och vinklar. Man sätter ihop växthuset med pluggar och hålen för dem är förborrade. Växthusen är dimensionerade och konstruerade för stormvindar och lokal snölast/snözon. Vi tillhandahåller en monteringsanvisning samt en måttsatt grundritning. (För konstruktion och tillverkning av grunden rekommenderar vi att ni diskuterar med anläggare /konstruktör på orten så att den anpassas till de lokala förhållandena.) Vi lämnar gärna råd för byggande av grunden.

Stållister i Magnelis
Vi kan leverera stållister i valfri kulör, för att förankra takets glas. Stållisterna är tillverkade av Magnelis som har ett överlägset korrosivitetsskydd och en jämn och fin ytstruktur. Det är dessutom ett mer miljövänligt alternativ än andra liknande material. Stållisterna trycker fast glasen och tätningslisterna mot träreglarna. Vid val av stållister ingår även stållister till takfönstren och hammarbandet. Väljer du att lägga stållister på taket minskar underhållsbehovet och arbetsinsatsen vid glasningen.

Dörrar
Vi tillverkar spegel-, helglas- och isolerdörrar. Enkeldörrens mått är 805 x 2100 mm och pardörrens 1655 x 2100 mm. Enkeldörren är högerhängd, i pardörren är den högra dörren gångdörr. I dörrarna sitter enkla låskistor - exkl. låscylinder. Dörrarna är tillverkade i Accoya. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Accoya®-trä är helt genomgående modifierat, inte bara på ytan som traditionella ytbehandlingar. Accoya är Svanenmärkt. Karmarna är tillverkade i fura och tröskeln i ek. Se ritningar och ytterligare information om våra växthusdörrar.

Vädringsfönster
Antalet vädringsfönster varierar med växthusets storlek, de är placerade på taket men vi kan också erbjuda vädringsfönster på gavel eller långsida.

Glas
Det finns olika glaskvaliteter att välja mellan. I byggsatsen ingår härdat enkelglas. Vi kan också leverera  smårutor med måtten 400×450 mm som läggs omlott. Glasen kittas fast. På taket kan glasen förankras med stållister.

Ytbehandling och montering
Växthusen och orangerierna säljs som omålad byggsats men Sweden Green House kan sörja för såväl målning som montering.

Våra målare handmålar växthuset med linoljefärg och våra montörer reser stommen och sätter i glasen. De kan också montera skuggardiner och elektriska fönsteröppnare. När du köper ett växthus får du monteringsanvisningar, ritningar och råd för hur man bygger grunden. Vi finns också till hands för att ge dig råd och stöd under hela byggprocessen.

Växthussockel och murverk
Vi anpassar sockeln efter de önskemål du har. Normalt är sockelhöjden 40 cm. Väljer du att placera en dörr på långsidan görs sockel högre eller väggreglarna längre så att du får en normal ståhöjd i dörröppningen. Du kan även välja att göra någon av långsidorna/gavlarna helt eller delvis murade.

Underhåll
Våra växthus kräver inte så mycket underhåll som man kan tro. Utvändigt på taket och på takfönstren lägger vi oftast stållister (tillval) vilket innebär att taket blir praktiskt taget är underhållsfritt samtidigt som den härliga träkänslan i växthuset bevaras. På gavlar och långsidor rekommenderar vi ett modernt kitt, Laseal, som är åldringsbeständigt, finns i ett flertal färger och behöver inte övermålas. Väggarna är inte lika utsatta för väder och vind som taket. De består dessutom nästan bara av glas. Ett växthus i trä åldras vackert, med patina samtidigt som det, till skillnad från ett växthus i metall, går att underhålla. Ett växthus i trä ger ett mjukare intryck än ett växthus i metall. Vi målar växthusen med linoljefärg eftersom det är en färg som inte flagar (läs: behöver ej skrapas) och därför enkelt går att vårda. I ett växthus av trä är det alltid tyst och fridfullt medan ett växthus i metall ”knäpper” då det rör på sig vid temperaturväxlingar.

Miljöpåverkan
Trästommen Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Grundläggande fördelar är att trä utvinns med liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder koldioxid. Trä är därför ett mycket fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall sett ur ett livscykelperspektiv. Det föreligger klimatfördelar genom träets alla faser; Produktionsfasen: Vid sågning och hyvling av träprodukter är energibehovet förhållandevis litet och biprodukterna (som bark och spån) används som biobränsle till sågverkens torkar. Användningsfasen: Träprodukter lagrar koldioxid under hela sin livslängd. Genom att öka andelen trä i byggandet kan användningen av andra byggmaterial som inte kommer från förnybar råvara minskas. Utsläppen av koldioxid blir därmed mindre. Byggnormens krav på låg-energianvändning är lätta att uppnå med träbyggnadssystem. Slutfasen: Uttjänta träprodukter används som biobränsle och ersätter fossila bränslen. Detta är också en viktig klimatfördel. Stålprofilerna Är tillverkade av Magnelis®, ett stål med ytskikt av zink, 3.5% aluminium and 3% magnesium. Ytskiktets komposition ger ett korrosionsskydd som är upp till 10 gånger bättre än för galvat stål. Klippytor i obehandlad Magnelis® kan efter en tid få viss rödrost, men ytskiktet gör att materialet självläker och lämnar med tiden en harmlös vitrost. Magnelis® ger jämfört med varmgalvat stål lägre miljöpåverkan genom 75 % långsammare avrinningstakt.

Arkitekt - och konstruktionshjälp
Vi kan hjälpa till med bygglov, idéskisser och om-, till- och nybyggnadsritningar för både små och stora projekt.

Bygglov
Besöka växthus
Bildgalleri